Kartverket har siden 2015 samlet relevant informasjon om kommunesammenslåing på våre nettsider. Her har vi også bygget opp en sjekkliste for oppgaver som må gjennomføres på IKT siden av sammenslåing. Etter pilotsammenslåingen av Sandefjord i 2017 høstet vi viktig erfaring. Et av momentene vi satt igjen med var at vi måtte ruste sjekklista for både kommunesammenslåing og fylkessammenslåing. I tillegg ble informasjonsmengden så stor at vi måtte åpne opp for muligheten til å filtrere innholdet.

- Vi har jobbet intensivt med å samle inn informasjon fra brukerne om hva de manglet eller ønsket seg mer av, og hvordan de brukte sjekklista i praksis, forteller Bernt Audun Strømsli, teknisk koordinator for kommune- og regionreformene i Kartverket.


- Deretter har vi spesifisert våre nye behov og sammen med gode utviklere bygget opp en sjekkliste som nå er rustet for kommunesammenslåing, regionsammenslåing samt grensejustering, et område vi ser at er krevende for både statlige etater og ikke minst kommunene selv.


Strømsli forteller at den nye sjekklista er et stort løft for arbeidet Kartverket gjør med å koordinere og distribuere informasjon til kommuner og andre som berøres av sammenslåing.

FILTRERIN: I den nye sjekklista kan du filtrere sjekklisten etter dine behov.

- Vi har lagt opp til at alle brukere skal gjøre en filtrering før de kommer inn på sjekklista, slik at innholdet er mest mulig tilpasset deres behov og arbeidsområde. Vi har også sørget for at det er mulig å lagre den valgte filtreringen med et bokmerke, dele enkeltoppgaver i tillegg til at vi har lagt inn en funksjon som viser når oppgaver er oppdaterte, forklarer Tiril Beatrix Uglum, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet.


Sjekklisten ble rullet ut i stillhet for en uke siden, og det jobbes fortsatt med oppdatering og bug-fixing.
- Vi så at behovet for ny sjekkliste for kommunene som nå går i gang med arbeidet før sammenslåinger i 2019 og 2020, var større enn vårt behov for å vente med lansering til alt var helt ferdig, forteller Uglum.


- Vi jobber derfor kontinuerlig med å gjøre de tilpassingene som den nye løsningen krever, og får stadig henvendelser fra etater som har meldt inn oppgaver slik at all informasjon er kvalitetssikrer og korrekt.


Kartverket tar imot innspill til sjekklista også fra brukerne, slik at den fungerer så godt som mulig. Blant annet Kartverkets kundesenter tar imot henvendelser, både på chat, e-post og telefon.

Har du innspill til sjekklista kan du ta direkte kontakt med Bernt Audun Strømsli her.
Se den nye sjekklista her!