Tiden mot årsskiftet begynner å bli knapp. Totalt er 311 av landets kommuner involvert, når landet fra 1. januar får 43 nye kommuner og 11 fylker. Kartverket er dialog med leverandører og med kommunene via fylkeskontorene, som er spredt over hele landet. Skal alle 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok flyte sømløst til andre registereiere i privat og offentlig sektor, er det viktig å spille på lag.

– Vi er avhengige av at alle bruker tiden godt denne høsten, og vi ser at tiden er i ferd med å renne ut. For at Norge AS skal gå som normalt fra 1. januar, og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, må vi få alle berørte kommuner til handle nå, sier teknisk koordinator Bernt Audun Strømsli for kommune- og fylkesreformene i Kartverket.

Adresseringsarbeidet er på overtid

Alle kommuner som skal slås sammen hadde en frist til utgangen av august med å gjøre ferdig adressering, herunder nummerering og fastsettelse av adressekoder. Entydige adressenavn og – koder innenfor en kommune, gir hver enkelt adresse en unik identifikasjon. Alle adresser skal være unike i de nye kommunene.

Nødetatene, Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Vegvesenet, Posten og flere andre er helt avhengig av entydige adresser. – Nå er det kun tiden og veien for å få inn riktige adresseopplysninger i matrikkelen. Vi ser at mange kommuner er i mål med adresseringsarbeidet. Det er veldig bra! Så må de andre kommunene som ikke er ferdige, få opp farten. Det er viktig med god kvalitet på adresseringen i de nye kommunene, sier prosjektleder Wenche Rognås for teknisk gjennomføring av kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok i Kartverket.

Les mer på våre veiledningssider for adressering i kommunene.

Tettere dialog med kommuner i fylkesreguleringer

Kartverket ønsker en tettere dialog med alle kommuner som er berørt av fylkessammenslåingene. Disse kommunene får nye kommunenumre, selv om de ikke skal slås sammen med andre kommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut brev til «regionkommunene», der det går frem at kommuner i nye fylker også har en gjørejobb før årsskiftet. Kartverket kommer til å følge opp departementet sitt brev.

– Vi ser at det er rundt 70 kommuner, som vi ikke har fått tilfredsstillende tilbakemeldinger fra. Vi ønsker å vite hvor langt de er kommet i prosessen rundt kartleggingen av kommunenumre og egne fagsystemer, og hvor skoen trykker, sier teknisk koordinator Bernt Audun Strømsli.

Han legger til at det er urovekkende mange kommuner, som er berørt av fylkessammenslåingene, som synes å ha manglende og lite forståelse for at deres kommunenumre er gjengangere i ulike saks- og fagsystemer – og at disse må oppdateres gjennomgående i alle registre.

– Varsellampene blinker ikke ennå. Men vi ønsker å bruke fylkeskartkontorene for å komme i god dialog og for å vite hvorfor enkelte kommuner ikke har kommet lenger i egne prosesser rundt nye kommunenumre, sier Strømsli.