Kartverket er i rute med arbeidet knyttet til de tekniske gjennomføringene av kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok. Etablering av Marty har vært hovedfokus den siste tiden, og ble satt i produksjon som planlagt 22. oktober.

Marty

Marty er et frittstående system som kjører kommuneendringene samtidig som man fortsetter å føre i matrikkelens produksjonsmiljø. Marty viser til enhver tid hvordan matrikkelen i produksjon vil se ut i formatet som vil gjelde i 2020, for de 311 kommunene som er involvert i reformene. 202 kommuner er berørt av regionreformene, hvor alle kommunene får nye kommunenummer.

I de 43 nye og sammenslåtte kommunene kan det være langt flere endringer, herunder kommune- og matrikkel-nummer, adresser og kretsopplysninger. Disse endringene er ivaretatt i parameterfiler for de nye kommunene, som er etablert basert på manus fra kommunene. Parameterfilene danner grunnlag for regelsettet for kommunene i Marty. Kartverket er kjent med at det vil forekomme endringer av parametere etter at Marty er satt i produksjon, da det gjenstår noen avklaringer i enkeltkommuner.

Datainnholdet i Marty

Marty oppdateres med daglig matrikkelføring i de 311 involverte kommunene. Hver kveld kl. 18:00 er det planlagt at disse endringene skal leses inn i Marty. Kommunene fortsetter sin matrikkelføring frem til 13. desember kl. 18, når matrikkelen stenges for all oppdatering. Marty vil være komplett med endringene som er gjeldende 1. januar 2020, en tid etter at matrikkelen er stengt for oppdatering den 13. desember.

Eksterne aktører

Marty har en endringslogg på samme måte som matrikkelen. Det vil si at når matrikkeldataene eller parametere forandrer seg i Marty, blir endringene gjort tilgjengelig for systemene som leser Marty sin endringslogg. Dette gjør at de eksterne aktørene har muligheten til å forberede sine systemer for de store endringene i matrikkeldataene. Kartverket har estimert at reformene genererer mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen.

Les mer om den tekniske løsningen Marty, samt JSON-filen fra Marty.

Det er også en egen side med driftsmeldinger for Marty.