Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygning og adresser. Når kommuner endres eller skifter kommunenummer vil det føre til endringer i matrikkeldataene. For å gjøre kommune- og regionendringer så smidig som mulig i matrikkelen, har Kartverket utviklet Marty.

Marty

Marty er et frittstående system som kjører kommuneendringene samtidig som man fortsetter å føre i matrikkelens produksjonsmiljø. Marty viser til enhver tid hvordan matrikkelen i produksjon vil se ut i formatet som vil gjelde i 2020, for de kommuner som er involvert i kommuneendringene.

Les mer utfyllende teknisk informasjon om Marty.

Eksterne aktører

Aktører som trenger tilgang til matrikkeldata før selve sammenslåingene, kan koble seg til Marty. Kommuneendringsserveren har en endringslogg på samme måte som matrikkelen. Det vil si at når matrikkeldataene eller parametere forandrer seg på kommuneendringsserveren, blir endringene gjort tilgjengelig for systemene som lytter til Marty sin endringslogg. Dette gjør at de eksterne aktørene har muligheten til å forberede sine systemer for de store endringene i matrikkeldataene som følger av kommune- og regionendringene. Parameterfilene gjenspeiler blant annet kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og adressevedtak for de nye kommunene.

Driftsmeldinger

For oppdatert informasjon og oversikt over driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene anbefaler vi driftsmeldingssiden vår.