Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS på vegne av Kartverket. I alt 21 sammenslåingskommuner og 69 kommuner i fylker som skal slås sammen har delt sine erfaringer.

Spørreundersøkelsen kartlegger IKT-status i kommuner som får ny kommune- og fylkesstruktur nyttår 2019/2020.

– Undersøkelsen viser at det fortsatt er mye jobb som gjenstår, sier Olav Petter Aarrestad, IT-direktør i Kartverket.

Økt kunnskap

Formålet med undersøkelsen er å skaffe økt kunnskap om status for kommunenes IKT-arbeid i forkant av sammenslåingen, som analyse- og faktagrunnlag i arbeidet med den videre prosessen.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut med e-postinvitasjon og lenke til spørreskjema til 245 kommuner: 43 nye 2020-kommuner og 202 kommuner i fylker som skal slås sammen.

Rundt 50 prosent av kommunene som skal slå seg sammen har svart, mens 37 prosent av kommunene i fylker som skal slås sammen har svart. Kantar TNS beskriver en god spredning på tvers av landet i begge utvalgene.

I gang med planlegging

De to gruppene er ulikt posisjonert. Generelt er alle kommunene som skal slå seg sammen i gang med planlegging og er i dialog med sine leverandører. Men kun tre av ti har underskrevet en avtale med leverandør.

Ikke i dialog

Blant kommunene som er påvirket av fylkessammenslåing har rundt halvparten ikke hatt dialog med leverandørene sine ennå. Dette bekymrer IT-direktøren i Kartverket, da disse kommunene også har en jobb å gjøre. Fylkessammenslåing innebærer at alle kommunene får nytt kommunenummer.

– Det at så mange kommuner som blir påvirket av fylkessammenslåing ennå ikke har hatt dialog med sine leverandører bekymrer meg. Vi frykter at leverandørmarkedet ikke vil ha kapasitet til å håndtere dette, sier Olav Petter Aarrestad, IT-direktør i Kartverket.

Kommune-Norge har IKT-systemer hvor kommunenummeret er forbindelsen til andre systemer; som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret.

Kapasitet og tid

Undersøkelsen viser også at personell og tid er utfordrende for begge typer kommuner.

– Dette bekrefter våre antagelser. Kommunene som skal slå seg sammen har fortsatt tid, men det er ingen grunn til å ikke gi full gass og sette inn mye ressurser fremover, sier Aarrestad.

Som et tiltak for å støtte kommunene i den videre prosessen vil Kartverket sammen med KS og Difi arrangere en workshop om IKT-status 4. desember i år. Kommuner og IT-leverandører inviteres for å legge alle mulighetene og utfordringene på bordet.

Les mer