Kartverket møtte prosjektlederne for de to nye kommunene nå nylig under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS sin erfaringskonferanse for nye kommuner på Gardermoen.

Kartverket, som er teknisk koordinator for kommune- og regionreformene, holdt innlegg på konferansen.

– Vi har en god dialog med kommunene og andre offentlige etater, som er involvert. Om de andre sammenslåingene hittil har vært små «poff», kommer vi nå til «the big bang» den 1. januar 2020. Det blir en digital forflytting av flere hundretusentalls innbyggere, vi får færre fylker, færre kommuner – og da er det bra å sikre gode prosesser i forkant, sier koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Hurum + Røyken + Asker = Sant

Prosjektleder for digitale Asker 2020 Ragnar Husum sover foreløpig godt om natten. Hurum, Røyken og Asker skal bli til én kommune. De digitale forberedelsene er godt i gang, og foreløpig sover prosjektlederen godt. 

– Det er så stort at man nesten ikke kan sove om natten, men foreløpig går det bra, sier Husum.

NYE ASKER: Prosjektleder for digitale Asker 2020 sier de er godt i gang med de digitale forberedelsene når Hurum, Røyken og Asker skal bli slått sammen 1. januar 2020. Foto: Per Anders Bjørklund

Farvel til Fosnes, Namdalseid og Namsos

Fra 1. januar 2020 går kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos inn i historiebøkene. Prosjektleder Inge Ryan for Nye Namsos kommune sier at de ønsker å vite mer om digitaliseringsarbeidet.

– Vi snakker mye om digitalisering og vi prøver å lære om digitalisering. Men jeg ønsker å få det mer konkret i forhold til hva det betyr i den praktiske hverdagen, sier Ryan.

Les mer