Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 356 kommuner og 11 fylker. 109 kommuner slår seg sammen og blir til 43 nye, og landet går fra å ha 18 fylker til 11. Det er massive endringer, som involverer leverandører og samarbeidsparter i offentlig og privat sektor.

Første trinn i gjennomføringsfasen var å stenge matrikkelen for alle oppdateringer. Matrikkelen ble som planlagt stengt 13. desember klokken 18.00, og forblir stengt i ni virkedager. De siste dataendringene som ble ført i matrikkelen denne dagen, er  overført til den tekniske løsningen Marty, som nå er komplett med endringene gjeldene fra 1. januar 2020. Kartverket er iht. plan i gjennomføringsprosessen av reformene i matrikkelen.

Datoer for stenging av matrikkel og grunnbok

 • Matrikkelen er stengt for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt ni virkedager.
 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt én virkedag.
 • Alle innsynstjenester vil være tilgjengelige i hele perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis seEiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Konsekvenser

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 13. desember 2019 kl. 18:00.
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 13. desember 2019 kl. 18:00. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet.
 • Det er ikke mulig å logge seg på en matrikkelklient for eksempelvis innsyn.
 • Ingen rapporter kan bestilles fra sentral matrikkel i perioden 13. desember kl. 18.00 til 2. januar 2020.
 • Ingen tinglysing, hverken elektronisk eller på papir i perioden 27. desember kl. 20 til 2. januar 2020.
 • Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27. desember 2019 kl. 21.00.
 • Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.
 • Elektronisk tinglysing stenges helt 27. desember kl. 20.00, og åpner igjen 2. januar 2020.