Det er Kartverket som startet den digitale sammenslåingene ved å trykke på knappene nyttårsaften og sørget for å slå sammen de tre kommunene i matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret og som danner grunnlag for nye kommunegrenser. Kartverkets folk i Hønefoss har med dette hatt ansvaret for at alle nødvendige data fra matrikkelen er riktige i den nye Vestfold-kommunen fra 1. januar 2017.

- Jeg er imponert over den digitale sammenslåingsprosessen som folkene på Kartverket står bak. Det er en stor jobb å koordinere alle datasystemer og registre som den nye kommunen skal bruke. Det handler om trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, og det er gledelig å se at vi er i rute, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

STOR JOBB: - Jeg er imponert over den digitale sammenslåingsprosessen som folkene på Kartverket står bak, sier Jan Tore Sanner om Kartverkets arbeid. Her avbildet med kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup og daværende direktør for Sjødivisjonen Evert Flier. 

En viktig pilot

Dette er kommunereformens pilotsammenslåing og setter standard for kommunesammenslåingene i 2018 og det store sammenslåingsåret 2020:

– På mange måter er det vi nå gjøre med nye Sandefjord en pilot. Vi trener på det som skal komme, sier IT-direktør ved Kartverket Olav Petter Aarrestad og sikter til de mange sammenslåingene som skal gjennomføres de neste årene. 

Nye sammenslåinger i kommunereformen skal vedtas av Stortinget våren 2017, etter at regjeringen har lagt fram en stortingsproposisjon med et samlet forslag til ny kommunestruktur i Norge. Så langt er til sammen 90 kommuner enige om å slå seg sammen til 37 nye kommuner.

Mange endringer i nye Sandefjord

Nyttårshelgen var rundt 10 kartverksansatte på jobb døgnet rundt i Hønefoss. Kartverket samarbeidet også tett med Ambita som leverer IKT-tjenester basert på kart- og eiendomsinformasjon og SSB om utveksling av data, back-up og generering av filer. Rundt 1350 husstander i den nye Sandefjord kommune har fått nye adresser, som resultat av at det var flere doble adresseforekomster i de tre kommunene. 62 gater i nye Sandefjord har fått nye navn. I tillegg til sammenslåingen av nye Sandefjord kommune, ble det også gjennomført en grensejustering mellom Stokke og Tønsberg, og Sandnes-Sola.

NYTTÅRSARBEID: På Kartverket har flere jobbet seg gjennom nyttårshelgen for å sikre at innbyggere i nye Sandefjord kommune våknet opp til en velfungerende kommune 1. nyttårsdag. F.v: Olav Petter Aarrestad, Marit Stensrud, Laila Sveen, Unn Disch Kihle, Ole-Magnus Sæther og Ulf Bergstuen.

I romjulen hentet aktuelle databrukere, som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret, ut nødvendig data fra Kartverkets fremtidsmatrikkel. Det er en løsning Kartverket utviklet for å tilby virksomheter mulighet til å teste sine systemer tidlig samt få eiendomsdata i "i eget hus" slik at folkeregisteret og andre viktige registre ble oppdatert tidsnok til at alle tjenestene er tilgjengelig for innbyggerne 2. januar.

Gode forberedelser og grundig arbeid 

Teamet fra Kartverket har fulgt en plan med 65 punkter for gjennomføring av sammenslåingen og levering av data fra matrikkelen til alle brukere 1. januar. Dermed skal innbyggerne, ambulansearbeiderne, brannmenn og alle som er avhengig av korrekte registre være trygge på at alt stemmer. Kartverkets arbeid med kommunereformen er et pilotprosjekt som startet opp i august 2015 og går ut mars 2017. Kartverkets prosjekt består av IT-utvikling og koordinatorrolle for statlige virksomheter og ledes av Unn Disch Kihle.

- Vi har forberedt oss godt og har nå gjennomført pilotsammenslåingen etter planen. Her har vi gjort oss viktige erfaringer, og sett områder hvor vi skal videreutvikle våre løsninger, sier prosjektleder Unn Disch Kihle i Kartverket.

- Kartverket er klare til å fortsette jobben med de kommende sammenslåingene. Vi leverer data til svært mange aktører, og vi sprer dataene våre på en måte som gjør at alle andre skal ha tak i dem til rett tid. Derfor er det viktig at vi gjør den jobben i rett tid, forklarer Kihle.

 

Her kan du se reportasjen NRK lagde om Kartverkets arbeid i nyttårshelgen. 

Du kan lese mer om Kartverkets arbeid med kommunesammenslåing, samt se vår nasjonale sjekkliste for sammenslåingsprosessen, på våre nettsider.