Kartverket har den siste tiden fått en del spørsmål om endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i forbindelse med reformene. Alle eiendommer der kommunen eller fylkeskommunen er hjemmelshaver i grunnboka, og der ny kommune/fylkeskommune skal være hjemmelshaver etter sammenslåing, må endres til nytt navn på kommune eller fylkeskommune, samt nytt organisasjonsnummer. Dette gjelder også der kommunene/fylkeskommunene er rettighetshavere i tinglyste heftelser eller rettigheter. Overføring av hjemmel og rettigheter vil ikke utløse dokumentavgift og tinglysingsgebyr jf. Inndelingslova § 14.

Slik er fremgangsmåten

Kommunen/fylkeskommunen må sende inn et brev til tinglysingen der de ber om at det skal foretas en endring av utgått kommunes/fylkeskommunes hjemmel og rettigheter/heftelser. Organisasjonsnummer og navn for utgått kommune/fylkeskommune må oppgis, samt nytt organisasjonsnummer og navn for ny kommune/fylkeskommune.

Tinglysingen vil gjøre et søk i grunnboken for å finne alle hjemler og rettigheter som tilhører utgående kommune/fylkeskommune. Det blir også gjort et søk på kommunenavn/fylkeskommunenavn for å finne de tilfellene der det ikke er registrert organisasjonsnummer.  Listen sendes til kommunen/fylkeskommunen for godkjenning før endringen gjennomføres i grunnboken. Endringen kan først gjennomføres når nytt organisasjonsnummer er aktivt i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Mer om kommune- og regionreformene

kartverket.no/kommunereform finnes informasjon om kommune- og regionreformene, herunder en egen sjekkliste som beskriver ulike oppgaver, gjøremål og tidsfrister i forbindelse med reformarbeidet. I sjekklisten ligger en beskrivelse om endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i forbindelse med reformene.