Hopp til innhold

Nyheter om kommune- og regionreformene

 • 27 Feb 2019

  For å sikre en god gjennomføring av reformene ved årsskiftet, ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet fylkesmennene om at det ikke fattes ytterligere vedtak om grensejusteringer.

 • 27 Feb 2019

  4. desember 2018 ble det arrangert en workshop for å kartlegge IKT-utfordringer og -muligheter i forbindelse med kommune- og regionreformene. Sentrale aktører følger opp resultatene fra workshopen.

 • 30 Jan 2019

  Kommune- og regionreformene fører til at 311 av landets 422 kommuner får nye kommunenummer med virkning fra 1. januar 2020. En vellykket gjennomføring av reformene i matrikkel og grunnbok, krever en g...

 • 30 Jan 2019

  Tiden er knapp mot alle sammenslåingene som skal skje i kommune- og regionreformene fra 1. januar 2020. For alle berørte kommuner som ikke har begynt å gjøre IKT-anskaffelser, er tiden overmoden for å...

 • 3 Jan 2019
  Kommunereform

  God overgang til 2019

  Kartverket lenke hit

  Rindølene ble trøndere, og nye grensejusteringer er nå på plass. I tillegg ble det ny administrativ inndeling på Svalbard. Overgangen til 2019 viser så langt at flytting og flyt av digitale data har ...

 • 14 Des 2018

  Over 120 deltakere fra kommuner og IT-leverandører sørget for stappfullt hus og gode diskusjoner da Kartverket, KS og Difi inviterte til workshop 4. desember.

 • 28 Nov 2018

  Komande nyttårshelg blir noregskartet endra igjen. For å sikre denne prosessen blir matrikkelen stengt kl. 16.00 og grunnboka kl. 20.00 den 28. desember. Gjennom nokre hektiske døgn på slutten av året...

 • 1 Nov 2018

  Ved kommende årsskifte blir det flere endringer av norgeskartet som følge av kommune- og regionreformene. Kommunegrenser flyttes, og det påvirker ikke bare kartet, men også innbyggerne i de aktuelle o...

 • 31 Okt 2018

  Kartverkets tekniske plattform for matrikkelendringer vil kun inneholde kommuner som berøres av kommune- og regionreformene.

 • 30 Okt 2018

  Kommunene er stort sett godt i gang, men fortsatt gjenstår mye jobb på IKT-siden for kommuner som står foran enten kommunesammenslåing eller blir påvirket av fylkessammenslåing i 2020.