Hopp til innhold

Nyheter om kommune- og regionreformene

 • 5 Apr 2019

  I Kartverkets informasjonsavis om kommune- og regionreformene tar vi opp de viktige sakene som kommunene må tenke på og jobbe med frem mot 1. januar 2020.

 • 27 Mar 2019

  Fra 1. januar består landet av 356 kommuner og 11 fylker. Flere av kommunene og fylkene som skal slås sammen, har etterlyst en felles plattform, der erfaringer og gode råd og tips kan deles med andre....

 • 27 Mar 2019

  Kartverket er godt i gang med å teste nye kommune-Norge i matrikkelen, ved å simulere kommune- og regionreguleringene som trer i kraft 1. januar 2020. For eksterne aktører blir testdataene tilgjengeli...

 • 27 Mar 2019

  Sentral felles kartdatabase (SFKB) blir satt opp på nytt med nye kommunenummer som følge av kommune- og regionreformen. Lokale kartkontor bistår kommunene med koordinering av selve overgangen.

 • 27 Feb 2019

  For å sikre en god gjennomføring av reformene ved årsskiftet, ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet fylkesmennene om at det ikke fattes ytterligere vedtak om grensejusteringer.

 • 27 Feb 2019

  4. desember 2018 ble det arrangert en workshop for å kartlegge IKT-utfordringer og -muligheter i forbindelse med kommune- og regionreformene. Sentrale aktører følger opp resultatene fra workshopen.

 • 30 Jan 2019

  Kommune- og regionreformene fører til at 311 av landets 422 kommuner får nye kommunenummer med virkning fra 1. januar 2020. En vellykket gjennomføring av reformene i matrikkel og grunnbok, krever en g...

 • 30 Jan 2019

  Tiden er knapp mot alle sammenslåingene som skal skje i kommune- og regionreformene fra 1. januar 2020. For alle berørte kommuner som ikke har begynt å gjøre IKT-anskaffelser, er tiden overmoden for å...

 • 3 Jan 2019
  Kommunereform

  God overgang til 2019

  Kartverket lenke hit

  Rindølene ble trøndere, og nye grensejusteringer er nå på plass. I tillegg ble det ny administrativ inndeling på Svalbard. Overgangen til 2019 viser så langt at flytting og flyt av digitale data har ...

 • 14 Des 2018

  Over 120 deltakere fra kommuner og IT-leverandører sørget for stappfullt hus og gode diskusjoner da Kartverket, KS og Difi inviterte til workshop 4. desember.