Siste oppdatering

SOSI-vis med SOSI-kontroll

SOSI-vis med SOSI-kontroll er et gratisprogram fra Kartverket for å vise og kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer.

SOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder og man kan derfra kjøre SOSI-kontroll v.h.a. et eget menyvalg. SOSI-kontroll kontrollerer om filene er syntaktisk korrekte i forhold til SOSI-formatet, om datagrupper er sammenknyttet geometrisk og om flatene er korrekte. Det kontrolleres også om de respektive datagruppene i filene er i samsvar med gjeldende produktspesifikasjoner.

Litt informasjon om SOSI-vis med SOSI-kontroll:

  • SOSI-kontroll er ikke et eget program, men en del av funksjonaliteten i SOSI-vis.
  • Innebygget versjonsoppdateringsmekanisme for distribusjon av oppdaterte programversjoner og definisjonsfiler for SOSI-kontroll.
  • Baserer seg på nytt FYBA-bibliotek (rammeverk).

Programmet kan lastes ned her (.exe-fil, 118 MB):

Last ned installasjonsfilen, lagre denne på en temporær katalog, for eksempel på C:\Temp, og kjør installasjonen derfra.

Vi anbefaler at man installerer programmet som foreslått under installasjonen. Ta en omstart av maskinen etter at installasjonen er ferdig. Start SOSI-vis. Første gangen kommer det en melding som sier "Finner ikke sist lagret oppsett [...]". Klikk bare OK, lukk programmet, og start SOSI-vis.

I enkelte tilfeller har noen opplevd at installasjonen eller versjonskontrollen ikke fungerer (mulig årsak kan være innstillinger i brannvegg på maskinen). Man kan da forsøke å starte programmet som administrator. Bruk høyre museknapp på ikonet, og velg "Run as administrator", eller "Kjør som Administrator".

Programmet kjører på operativsystemene Windows 10 og Windows 7. Microsoft NET-Framework, nyeste versjon, bør være installert på maskinen.

Ta kontakt med Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00 dersom det oppstår problemer med installasjonen eller bruken av programmet.

Tidligere utgaver av SOSI-vis / SOSI-kontroll

SOSI-Vis erstatter tidligere utgaver av SOSI-kontroll (versjon 46B) og SOSI-vis. Tidligere utgave av SOSI-kontroll/SOSI-vis vil fremdeles fungere, men versjonsoppdatering blir stoppet. Etter installasjon av SOSI-Vis L200 bør man vurdere om eventuell tidligere installasjon av SOSI-kontroll / SOSI-vis skal slettes.

Definisjonsfiler for SOSI-kontroll

Definisjonsfiler lastes ned automatisk gjennom versjonskontroll. Programmet oppdager nye definisjonsfiler, og man får opp et skjermbilde for å starte versjonskontrollen.

Definisjonsfilene er bygget opp i en katalogstruktur under <SOSI-vis installasjonsmappe>\SOSI-kontroll\def. Katalogstrukturen inneholder definisjonsfiler etter gyldige SOSI-versjoner for Arealis, Fagområde, FKB, Kartdata, Produktspes. SOSI del 2 - Generell objektkatalog, og Vegdata.

Definisjonsfilene er laget slik at de kontrollerer innholdet på SOSI-datafiler etter den spesifikasjonen som er valgt. Vi anbefaler at man benytter definisjonsfiler for produktspesifikasjoner etter hvert som disse finnes.

Del