Siste oppdatering

Standardisert produktspesifikasjon for Vegkropp

I standardiseringsprosjekt SOSI Vegkropp har én av produktspesifikasjonene, for fase prosjektering, vært ute på høring.

Vegbyggingsprosjekter inkluderer mange fagområder, og resulterer i data som blant annet skal leveres til FKB, DOK, NVDB og annet. Dette standardiseringsprosjektet omfatter vegkroppen, men ikke vegutstyr som for eksempel skilt og beslysning.

Prosjektet skal utarbeide SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for fire faser dataleveranser for vegprosjekter:

  • Fase prosjektering
  • Fase som bygget
  • Leveranse til NVDB
  • Leveranse til FKB

Høring SOSI Vegkropp – fase prosjektering

Produktspesifikasjonen for fase prosjektering har vært til offentlig høring.

21.05.2021

Høring: SOSI Vegkropp - fase prosjektering

Høringsfrist for produktspesifikasjonen SOSI Vegkropp for prosjekteringsfasen er gått ut.

Last ned høringsutkastet her.

Utvikling av produktspesifikasjonen

Produktspesifikasjonen er utviklet ved hjelp av UML-modellering. Du kan bruke nettleseren for å se dokumentasjon av UML-modellen.

De som har tilgang til SOSI Modellregister kan finne modellen under
SOSI Produktspesifikasjoner > BA-nettverk > SOSI_Vegkropp_2019 > Leveranse_SOSI_Vegkropp.

Datautvekslingsformatet skal være GML. Lenker til blant annet GML applikasjonsskjema (XSD-filer) og eksempelfiler er angitt i denne oversikten over hjelpefiler.

Om prosjektet

Dette standardiseringsprosjektet henger tett sammen med prosjektet «Informasjonsmodellering i Infrastrukturprosjekter», der BA-Nettverket, Statens vegvesen, Nye Veier, Bane Nor, Kartverket og Arkitektum AS har samarbeidet.

SOSI Vegkropp dekker i hovedsak disse delene av Fagmodell veg i Statens vegvesens håndbok V770:

  • Senterlinje basert på OGC LandInfra/InfraGML Alignments
  • Vegkroppens over- og underbygning
  • Overflate-elementer som midtdeler, fortau, gang-/sykkelveg, grøft, busslomme, støyvoll, fylling, skjæring og så videre.

Prosjektet ble godkjent av standardiseringskomiteen for geomatikk i 2019. Det opprinnelige prosjektforslaget kan dermed leses som en kort beskrivelse av prosjektet.

Del