Siste oppdatering

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Pågående høringer om standarder

Prosjektet SOSI-standardisert produktspesifikasjon Vegkropp har nå kommet til høringsfasen for én av produktspesifikasjonene.

20.04.2021

Høring: SOSI Vegkropp - fase prosjektering

Høringsfrist for produktspesifikasjonen SOSI Vegkropp for prosjekteringsfasen er 20. mai 2021.

Last ned høringsutkastet her.

Ønsker du å komme med kommentarer til høringen, benytt kommentarskjemaet vårt (docx). Send utfylt skjema til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Informasjonmøte etter høring

Etter høringsfristen arranger vi et informasjonsmøte:

Fredag 28. mai kl. 13 på Teams.

  • Kort om høringskommentarene
  • Prosessen videre

Informasjonsmøtet er åpent for alle som er interesserte. Ønsker du å delta? Meld deg på innen 26. mai ved å sende e-post til standardiseringssekretariatet@kartverket.no. Du vil da motta lenke til møtet.

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Del