SOSI | Kartverket
Hopp til innhold

SOSI

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.

SOSI del 1 beskriver rammeverk for SOSI generell objektkatalog, metadata, kataloginformasjon, indirekte referanser m.m.

Les mer

SOSI-standardene i del 2 generell objektkatalog, med tilhørende UML-modeller.

Les mer

SOSI del 3 er produktspesifikasjoner for kart- og geodata.

Les mer

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge objektkatalogen gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

Les mer

Arbeidet med SOSI-standardene er organisert gjennom frivillig deltakelse i referansegrupper eller standardiseringsprosjekter.

Les mer

Dette er en kokebok for å lage SOSI-produktspesifikasjoner.

Les mer

Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner.

Les mer

Kartverket holder jevnlig kurs i SOSI, både praktisk bruk, SOSI-kontroll, GML, UML osv. Kursene har ulike målgrupper og presentasjonsform.

Les mer

Her kan du laste ned eldre versjoner av SOSI, fra versjon 2.2 til versjon 3.4.

Les mer