Hopp til innhold

SOSI

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.

SOSI del 1 beskriver rammeverk for SOSI generell objektkatalog, metadata, kataloginformasjon, indirekte referanser m.m.

Les mer

Her finner du SOSI-standardene i del 2 generell objektkatalog, med tilhørende UML-modeller.

Les mer

SOSI del 3 er produktspesifikasjoner for kart- og geodata.

Les mer

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge objektkatalogen gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

Les mer

Arbeidet med SOSI-standardene er organisert gjennom frivillig deltakelse i referansegrupper eller standardiseringsprosjekter.

Les mer

Dette er en "kokebok" for å lage SOSI-produktspesifikasjoner.

Les mer

Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI-definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner.

Les mer

Kartverket holder jevnlig kurs i SOSI, både praktisk bruk, SOSI-kontroll, GML, UML osv. Kursene har ulike målgrupper og presentasjonsform.

Les mer

Her kan du laste ned eldre versjoner av SOSI, fra versjon 2.2 til versjon 3.4.

Les mer