Prosjektet tar for seg utarbeidelse av en standardisert produktspesifikasjon for nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), eventuelt utarbeidelse av flere spesifikasjoner relatert til dataleveranser til og fra NRL.

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Mer informasjon om NRL finner du her.

Ønsker du å bidra i prosjektet? Meld deg på ved å sende en melding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Selve forslaget til prosjektet finner du her (pdf).