Hensikten med en generell objektkatalog er å spesifisere objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner som er generelle innenfor et fagområde eller på tvers av flere fagområder.

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge-objektkatalogen gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet@kartverket.no ved spørsmål rundt standardene eller de tilhørende UML-modellene.

SOSI Del 2 - Generell objektkatalog (PDF)UML
Innsyn (EA-modell)
Innledning til objektkatalogen  
Administrative og statistiske inndelinger 4.0:2006 (ABAS)
Administrative og statistiske inndelinger 4.5:2014
Administrative og statistiske inndelinger 4.5.1:2016
Administrative og statistiske inndelinger 4.5.2:2017
Administrative og statistiske inndelinger 4.6:2019
UML 4.0
UML 4.5
UML 4.5.1
UML 4.5.2
UML 4.6
Adresser 4.0:2006 (ADR)
Adresser 4.5:2014
UML 4.0
UML 4.5
Annen naturinformasjon 4.0:2006 (NATR) UML 4.0
Arealbruk 4.0:2006 (AREAL) UML 4.0
Arealressurs 4.0:2006 (AREALRESSURS) UML 4.0
Bane 4.0:2006 (BANE)
UML 4.0
Beitebruk i utmark 4.0:2006 (BEITE) UML 4.0
Berg 4.0:2006 (BERG) UML 4.0
Bildeinformasjon 4.0:2006 (BILDEINFORMASJON)
Bildeinformasjon 4.1:2011
UML 4.0
UML 4.1
Biologisk mangfold 4.0:2006 (BIOMA)
Biologisk mangfold 4.1:2012
UML 4.0
UML 4.1
Bygninger 4.0:2006 (BYGG)
Bygninger 4.5:2014
UML 4.0
UML 4.5
Bygningsmessige anlegg 4.0:2006 (BYGNAN) UML 4.0
Eiendomsinformasjon 4.0:2006 (EIENDOMSINFORMASJON)
Eiendomsinformasjon 4.5:2014
UML 4.0
UML 4.5
Fastmerker 4.0:2006 (FM) UML 4.0
Fiskeri 4.0:2006 (FISK)
Fiskeri 4.5:2015
UML 4.0
UML 4.5
Forurensning 4.0:2006 (FORURENSNING) UML 4.0
Friluftsliv 4.0:2006 (FRILUFTSLIV)
Friluftsliv 4.1:2012
Friluftsliv 4.5:2015
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.5
Geologi generell del 4.0:2006 (GEOI) UML 4.0
Geofysikk 4.0:2006 (GFYS) UML 4.0
Geokjemi 4.0:2006 (GKJEM) UML 4.0
Geologiske verneverdige objekter 4.0:2006 (GVERN) UML 4.0
Gravplass 4.5:2014 (GRAVPLASS)
Gravplass 4.6:2016
UML 4.5
UML 4.6
Grotter 4.0:2006 (GROTTER) UML 4.0
Geotekniske undersøkelser 4.0:2006 UML 4.0
Geovitenskapelige undersøkelser 4.0:2006 UML 4.0
Innsjøer og vassdrag 4.0:2006 (VANN) UML 4.0
Jordregister 4.0:2006 (JORDREGISTER) UML 4.0
Jordsmonn 4.0:2006 (JORDSMONN) UML 4.0
Jordskifteplan 4.0:2006 (JSPLAN) UML 4.0
Kulturminner 4.0:2006 (KULTUR) UML 4.0
Kyst og sjø 4.0:2006 (KYST) UML 4.0
Landbruksregisteret 4.0:2006 (LREG) UML 4.0
Landskap 4.0:2006 (LAND)
Landskap 4.5:2014
UML 4.0
UML 4.5
Landskapsarkitektur 5.0:2016 UML 5.0
Ledningsnett 4.0:2006 (LEDNING)
Ledningsnett 4.5:2013
Ledningsnett 4.6:2017
UML 4.0
UML 4.5
UML 4.6
Lufthavn 4.0:2006 (LUFT)
Lufthavn 4.1:2012
Lufthavn 4.5:2016
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.5
Luftfartshinder 4.5:2013
Luftfartshinder 4.5.1:2015
UML 4.5
UML 4.5.1
Løsmassegeologi 4.0:2006 (LOSM) UML 4.0
Markslag 4.0:2006 (MARKSLAG) UML 4.0
Petroleum 4.0:2006 (PETROLEUM) UML 4.0
Plan 4.0:2006 (PLAN)
Plan 4.1:2009
Plan 4.2:2010
Plan 4.3:2011
Plan 4.5:2012
Plan 4.5.1:2018
Plan 4.5.2:2018
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.2
UML 4.3
UML 4.5
UML 4.5.1
UML 4.5.2
Regionalplan 4.6:2013 (REGIONALPLAN)
Regionalplan 4.6.1:2014
UML 4.6
UML 4.6.1
Reindrift 4.0:2006 (REIN)
Reindrift 4.1:2011
UML 4.0
UML 4.1
Råstoffutvinning 4.0:2006 (RAST) UML 4.0
Samferdsel generell 4.0:2006 (SAMF)
Samferdsel generell 4.5:2013
UML 4.0
UML 4.5
Samfunnssikkerhet 4.0:2015
Samfunnssikkerhet 4.1:2017
UML 4.0
UML 4.1
Servitutter/bruksretter 4.0:2006 (SERVITUTTER) UML 4.0
Skogbruksplan - bestand 4.0:2006 (SKOG) UML 4.0
Skreddata 4.0:2006 (SKRED) UML 4.0
Svalbardplan 4.5:2013 (SVPLAN) UML 4.5
Stedsnavn 4.0:2006 (NAVN)
Stedsnavn 4.1:2010
Stedsnavn 4.2:2011
Stedsnavn 4.3:2011
Stedsnavn 4.5:2013
UML 4.0
Terrengform 4.0:2006 (TERR) UML 4.0
Vegnett 4.0:2006 (VEGNETT)
Vegnett 4.1:2011
Vegnett 4.5:2013
Vegnett 4.6:2016
Vegnett 5.0:2019
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.5
UML 4.6
UML 5.0
Vegsituasjon 4.0:2006 (VEGSITUASJON)
Vegsituasjon 4.5:2013
UML 4.0
UML 4.5
Naturvernområder 4.0:2006 (VERN)
Naturvernområder 4.1:2012
UML 4.0
UML 4.1