Produktspesifikasjonene skal være i henhold til standarden SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0 (pdf).

Liste over alle produktspesifikasjoner og status for disse ligger på Geonorge.

Om produktspesifikasjoner i geodatasamarbeidet

Forvaltning av data i geodatasamarbeidet baserer seg produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon baserer seg på en objektkatalog definert i SOSI del 2, men vil i tillegg inneholde regler for hvordan objektkatalogen skal brukes i det gjeldende produktet. Oftest vil objektkatalogen i en produktspesifikasjon være en innsnevring av objektkatalogen slik den er definert i SOSI del 2.

I tillegg vil produktspesifikasjonen ofte inneholde en beskrivelse av hvordan data samles inn (en registreringsinstruks) og forvaltes.

Det er dataeierne som er ansvarlig for å utarbeide produktspesifikasjonene.

ISO-standarder

Produktspesifikasjonene forholder seg til følgende ISO-standarder:

  • NS-EN ISO 19131:2008 Geografisk informasjon - Produktspesifikasjoner
  • NS-EN ISO 19136:2009 Geografisk informasjon - Geografisk markeringsspråk (GML)
  • NS-EN ISO 19109:2015 Geografisk informasjon - Regler for applikasjonsskjema