Standarden omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting av nye ledninger og andre anlegg som etableres i grunnen, sjø og vassdrag samt eksisterende infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes (ukjente ledninger).

Sammen med standarden legges det også ut to produktspesifikasjoner som beskriver hvordan infrastruktur stedfestet i henhold til standardens retningslinjer skal utveksles. For å eksemplifisere hvordan slike data skal kunne utveksles, er det utarbeidet fire eksempelfiler på GML-format som er i henhold til disse produktspesifikasjonene.

Høringssvar

Under er en oversikt over høringssvar som har kommet inn innen fristen 1. juli.

 

Høringsbrev

Les fullstendig høringsbrev (pdf)

Høringsdokumenter 
DokumenttypeNavnFormat
Standard Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag PDF
Produktspesifikasjon Stedfestingsdata for ledningsnett som er etablert eller flyttet PDF
Produktspesifikasjon Stedfestingsdata for ledningsnett som er avdekket og har ukjent eier PDF

 

Eksempelfiler
DokumenttypeNavnFormat
Eksempelfil Ledningsnett: etablert eller flyttet GML
Eksempelfil Ledningsnett: ukjent GML
Eksempelfil Ledningsnett: etablert eller flyttet med kompleks nettverksstasjon GML
Eksempelfil Ledningsnett: etablert eller flyttet og ledningsnett ukjent GML