Tabellen i kartindeksen inneholder stipulert prosentvis stigning i «Indeks for kart- og oppmålingsarbeider/NGO 1982».

Last ned kartindeksen (pdf)

Indeksen beregnes på grunnlag av NITOs lønnsstatistikk (4/5 vekt) og delindeks for maskiner og transportmidler fra Statistisk sentralbyrås indeks "Førstegangsomsetning innenlands" (1/5 vekt).