Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.6.1.5 Ekstraarbeid

Det defineres to typer ekstraarbeid som kan være aktuelle:

  • Data som oversendes fra kommunen til Kartverket – eller omvendt – kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over det man normalt kan forvente, beregnes det godgjøring for dette ekstraarbeid av mottaker. I så fall skal kostnadene for dette belastes avsender 100 %. Slikt ekstraarbeid må avtales før det iverksettes.
  • Noen ganger er det behov for ekstraarbeid på datasettet som alle parter har interesse av – for eksempel omkoding. Slikt arbeid kan da godtgjøres som ekstraarbeid og fordeles etter normal kostnadsdeling mellom partene. Arbeidet skal avklares på forhånd med partene, og helst legges inn i budsjettet for FDV gjeldende år.

Kostnadene fordeles slik mellom partene:

  • Statens vegvesen: 8 %
  • Energi Norge: 12 %
  • KS (kommunesektorens organisasjon): 35 %
  • Kartverket: 27 %
  • Telenor: 12 %
  • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %
Til toppen