Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.4.5 Flere parter

Kostnadsdelingsnormene for de ulike prosjekttypene/kostnadsgruppene baserer seg på at alle partene som har undertegnet den sentrale Geovekst-avtalen deltar.

Hvis det i et prosjekt skal være med flere og andre parter, tas de inn i prosjektet på vanlig måte. Den andel de skal betale skal stå i forhold til nytten denne part har av data og andelen som eventuelle sammenliknbare parter bidrar med. De øvrige parter får da redusert sine andeler proporsjonalt med den fordeling de normalt skulle ha innen kostnadsgruppen.

Dersom flere parter tiltrer "Sentral avtale om Geodatasamarbeid" av 5.juni 1992, vil det i Geovekst-forum bli forhandlet ny standard kostnadsdelingsnorm etter følgende prinsipper:

  • Kostnadsandelen for ny sentral part skal bestemmes ut fra partens nytteverdi i forhold til sammenlignbare parter, og ut fra hvilke data den nye parten dokumenterer behov for.
  • Ved justering av eksisterende kostnadsdeling som følge av at ny part blir med i Geovekst-samarbeidet, skal den prosentvise fordelingen mellom de opprinnelige partene opprettholdes
Til toppen