Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.4.1 Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon er:

 • å lede prosjektet
 • sette bort arbeid til eksterne konsulenter
 • sørge for framdrift etter planen
 • følge opp økonomi
 • utarbeide sluttrapport

Prosjektadministrasjon kalkuleres etter medgått tid, men bør søkes begrenset til 5% av prosjektets totalkostnad for kartleggingsprosjekter. For andre prosjekttyper kan prosjektadministrasjonen utgjøre en større andel.

Normalt starter prosjektadministrasjon når oppstartmøte er avholdt og det er enighet om å starte prosjektet. Samordningsarbeidet før dette tidspunkt dekkes av hver enkelt part. Sekretariatsarbeid i denne sammenheng er normalt en oppgave for Kartverket.

Anbefalt kostnadsdeling for prosjektadministrasjon:

 • Statens vegvesen: 15%
 • Energi Norge: 15 %
 • KS (Kommunesektorens organisasjon): 20 %
 • Kartverket: 20 %
 • Telenor: 15 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 15 %
Til toppen