Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

1.3 Distribusjon og salg

Det foreslås en forenklet modell som samtidig åpner for at det blir enklere å prise bruken av dataene i tjenestebaserte strukturer. Det skal nå være klarere hva som er en rettighetsdefinisjon, og hva som er prismodeller innenfor de forskjellige typene av rettigheter.

Det nye forslaget har en forenklet lisensmodell, og gjør det lettere å prise bruk i døgnkontinuerlige tjenester som kreves etter INSPIRE-direktivet. Prising kan tilpasses etter om man får massiv-nedlastning eller laster ned etter bruk, for eksempel via WMS/WFS.

Tjenestebasert distribusjon gjør det mulig å «telle» faktisk bruk og basere prisingen på dette.

Intern publiseringsrett

Prisstruktur:

  1. Årlig sum som er fast eller basert på bruk
  2. Engangskjøp for mindre områder

Kommentar: Betaling tilsvarende gammel disposisjonsrett. Må se på nye prismodeller for at dataene leveres fra oss i WMS-/WFS-tjenester.

Ekstern publiseringsrett

Prisstruktur: Betaler en årlig sum som kan være fast eller basert på faktisk bruk.

Kommentar: Redusert pris for intern publiseringsrett, med tillegg for deres kunde(rs) bruk basert på den aktuelle forretningsmodellen.

Alle Geovekst-data som vises på Internett og i analoge kart og andre trykksaker skal merkes:
Kartgrunnlag: Geovekst 

Oversikt over hvordan «gamle» rettigheter inngår i det nye forslaget.
Tidligere lisensiering og prisingIntern publiseringsrettEkstern publiseringsrett
Disposisjonsrett gir rett til intern og privat bruk i opprinnelige og eventuelle nye versjoner i 1 år Inngår etter samme priser som før Inngår med dagens særskilte prising, se under
Tidsubegrenset disposisjonsrett Prismodell for intern publiseringsrett  
Publiseringsrett gir rett til fremstilling, formidling og fremføring av eksemplarer av basisprodukter Inngår for interne systemer Inngår
Tidsubegrenset publiseringsrett kombinert med tidsubegrenset disposisjonsrett.   En prismodell for ekstern publiseringsrett
Særskilt disposisjonsrett for distribusjon Ikke vært brukt på mange år, betaler bare når en kunde bruker det Utgår
Særskilt disposisjonsrett for publisering. Teller etter bruk   En prismodell for ekstern publiseringsrett. Lite brukt, men aktuell modell for levering via tjenester
Særskilt disposisjonsrett med publisering. Ingen rapportering av bruk   En prismodell for ekstern publiseringsrett
Til toppen