Alle produktspesifikasjonene for kart- og geodata ligger tilgjengelig på Geonorge.no.

Felles kartdatabase (FKB)

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene i en kommune. FKB versjon 4.6 ble vedtatt av Geovekst-forum 1. juni 2016.  FKB 4.6 innføres i forvaltningen i forbindelse med FDV-ajourholdet i kommunene fra oktober 2016.

Generelle dokumenter


Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene

SOSI-produktspesifikasjonFotogrammetrisk registreringsinstruks
FKB-AR5 4.6 Ikke relevant
FKB-Arealbruk 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 4.61
FKB-Bane 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Bane 4.6
FKB-BygnAnlegg 4.6 Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 4.61
FKB-Bygning 4.6.1 Fotogrammetrisk FKB-Bygning 4.61
FKB-Høydekurve 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Høydekurve 4.6
FKB-Ledning 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Ledning 4.6
Forvaltning LedningEl 4.5
Forvaltning LedningBelysning 4.5
Forvaltning LedningBane 4.5
Forvaltning LedningEkomm 4.5
Vedlegg1 til FKB-Ledning (pdf)
FKB-LedningVA 4.6 Fotogrammetrisk FKB-LedningVA 4.6
FKB-Lufthavn 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 4.6
FKB-Naturinfo 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo 4.6
FKB-Tiltak 4.6 (pdf) Ikke relevant
FKB-Servitutt 4.6 Ikke relevant
FKB-TraktorvegSti 4.6 Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 4.6
FKB-Vann 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Vann 4.61
FKB-Veg 4.6 Fotogrammetrisk FKB-Veg 4.61
FKB-Vegnett 4.03 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6

FKB-produkter

FKB-produktene er avledet av FKB-dataene og andre primærdatakilder som for eksempel matrikkeldata.

 Andre produktspesifikasjoner

Dette er produktspesifikasjoner for leveranse av data etter datainnsamling med flybåren bilde- eller lasersensor.