Vedtak

Alle vedtakene som er gjort i Geovekst-forum i løpet av 2018 er samlet i en oversikt.

Se oversikt over vedtak

Møter 2018

Alle dokumenter er i pdf-format

29.- 30. mai

Melding 2/2018

7.-8. mars

Innkalling og saksliste

Melding 1/2018