Faggruppens viktigste oppgaver:

 • Vurdere behovet for satellittdata til landanvendelser, inklusive kystområdene
 • Vurdere behovet for sentrale databaser og fellesløsninger
 • Iverksette tiltak for å få bedre nytte av satellittdata
 • Jobbe for en flerbruksmodell der hele forvaltningen skal ha fri tilgang til datamaterialet
 • Vurdere og anbefale kriterier for nasjonale datasett som forvaltningen skal bruke, i forhold til geometrisk, radiometrisk og spektral oppløsning, tidsserier, dekningsgrad, satellittyper mm.
 • Bidra til å avklare hva som er strategisk viktig for Norge og komme med innspill i forhold til Copernicus.

Medlemmer

Dette er medlemmene i gruppen:

 • Trygve Halsne, MET
 • Kai Sørensen, Niva
 • Anna-Birgitta Ledang, Niva
 • Arnt Kristian Gjertsen, NIBIO
 • Hanne Gro Wallin, NIBIO
 • Margrete Steinnes, SSB
 • John Dehls, NGU
 • Nils Kristian Orthe, NVE
 • Solveig Havstad Winsvold, NVE
 • Ole Morten Olsen, Norsk romsenter
 •  Ragnvald Larsen, Miljødirektoratet
 • Anne Urset, Norsk Polarinstitutt
 • Ellen Arneberg, Miljødirektoratet
 • Kristian Løseth, Riksantikvaren
 • Torgeir Ferdinand Klingenberg, Kartverket
 • Line Langkaas, Kartverket
 • Ole Christian Kjekshus, Kartverket
 • Jon Arne Trollvik, Kartverket (kontaktperson)

Referater og presentasjoner

Møte 12. september 2019

Møte 13. februar 2019

Møte 19. september 2018

 Møte 15. mars 2018

 • Presentasjoner kan fås ved henvendelse til Torgeir Ferdinand Klingenberg.

Møte 7. november 2017

 • Presentasjon av masteroppgave: "Evaluation of sentinel-2: case Study of Land Cover Classification and Ice Velocity" av Torgeir Ferdinand Klingenberg fås på forespørsel til Torgeir Ferdinand Klingenberg.