Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Rekvisisjon om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning

Skjema for rekvisisjon om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning

For veiledning til utfylling av skjemaet, eller spørsmål om matrikulering av eiendom, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger.

Share