Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Bygninger

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Veiledning

Føring av kode for bygningstype

Miljøverndepartementet har i brev datert 22. september 2010 gitt føringer for hvorledes kode for bygningstype skal føres i matrikkelen.

Skjermingsverdige bygningstyper

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Brukere av matrikkelen må søke om tilgang til informasjon om skjermingsverdige bygningstyper.

Aktuelt

KOSTRA-formål i matrikkelen

I arbeidet med å automatisere KOSTRA-rapporteringen er SSB nå kommet til KOSTRA-formål. Målet er å benytte matrikkelen som kilde og redusere kommunenes rapporteringsoppgaver. Før vi er kommet så langt må matrikkelen oppdateres. I denne artikkelen kan du lese mer om hva dette innebærer og finne lenker til statistikk, hvordan det skal føres og rapporten fra arbeidet.

Modernisert informasjonsmodell for bygningsdelen av matrikkelen

I løpet av høsten har en prosjektgruppe analysert utvalgte brukerbehov som grunnlag for en modernisert informasjonsmodell for bygningsdelen i matrikkelen. Deltakere i prosjektet var Kartverket, KS, kommuner og innleide konsulenter. I tillegg har en rekke andre interessenter bidratt med innspill og i diskusjoner.

Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel måte. Vi håper mange vil ta i bruk brosjyren i sitt arbeid.

Kommunenes tilsyn med lovlighet av hybler og kvalitetsheving av matrikkelen

Når kommunene nå skal føre tilsyn med lovligheten av hybler eller boenheter i eksisterende bygg kan også matrikkelen kvalitetsheves. Tilsynet skal undersøke om hybler og boenheter er omsøkt og lovlige. Opplysningene om disse boenhetene skal registreres i matrikkelen, og Kartverket ser på dette tilsynsarbeidet som en god mulighet for kommunene til å oppdatere matrikkelen.

Share