Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

JSON-fil med matrikkel- og adresseinformasjon

I forbindelse med kommunereguleringer ved et årsskifte tilbyr Kartverket eksterne brukere, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og adresseinformasjon for de aktuelle områdene som er berørt.

JSON-fil benyttes i forbindelse med kommunereguleringer

JSON-filen er i utgangspunktet en avleveringsfil med matrikkel- og adresseinformasjon til bruk for den tekniske gjennomføringen av reguleringer i grunnboken. Filen tilbys også eksterne brukere, som kan ha nytte av denne informasjonen. Filstørrelsen avhenger av hvor mange kommuner som er involvert i reguleringene ved et årsskifte. Bruk av filen avhenger av hvilken løsning den enkelte aktør benytter for å lese innholdet.

JSON-filen genereres fra Kartverkets tekniske løsning for kommunereguleringer, Marty, etter at matrikkelen er stengt for oppdateringer i forkant av et årsskifte. Det presiseres at filen ikke inneholder historikk. Når det gjelder adressenavn har kommunene ofte ført endringene i matrikkelen allerede. Eksempelvis dersom «Storgata» har endret navn til «Skolegata» tidligere og dette er ført i matrikkelen, er det adressenavnet «Skolegata» som fremkommer i JSON-filen.

Innhold i JSON-filen

Filen inneholder følgende opplysninger om matrikkelenhet og adresse:

 • Matrikkelenhet
  Unikt forretningsløpenr med underliggende opplysninger om fra og til på;
  kommunenr/gnr/bnr/fnr/snr
   
 • Adresse
  Den unike Adresseid med underliggende opplysninger om fra og til på;
  adressekode/adressenavn/nr/bokstav/kommunenr/kommuneid/gnr/bnr/fnr/undernr

Hvem er JSON?

(Kilde Wikipedia)

Forkortelsen JSON står for JavaScript Object Notation og uttales [ˈdʒeɪsən]. Dette er en enkel tekstbasert standard for å formatere dokumenter (meldinger) som brukes for datautveksling.

JSON er opprinnelig avledet fra JavaScript for å representere enkle datastrukturer. Standarden er imidlertid uavhengig av JavaScript eller andre programmeringsspråk.

Eksempler på innhold i JSON-filen

Eksempler
Matrikkelenhet Vegadresse Matrikkeladresse
Se større versjon - matrikkelenhet Eksempel JSON-fil: Vegadresse Eksempel JSON-fil: Matrikkeladresse

Klikk på eksemplene for å se større versjoner

 

 

Share