Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Verktøy og veiledere

På denne siden finner du alt av veiledere og verktøy for standardisering og arbeid med produktspesifikasjoner.

Under finner du verktøy for arbeid med UML-modellering og produktspesifikasjoner.

SOSI-kontroll og SOSI-vis finner du på egen side her.

Veiledere for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Før du starter arbeidet med å lage en produktspesifikasjon, bør du lese Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger (pdf). Dette dokumentet har som mål å forklare forskjellene mellom en fagområdestandard og en produktspesifikasjon.

Du bør også gjøre deg kjent med innholdet i standarden SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0 (pdf) 2014.

Dette er en standard i SOSI del 1 - Generell del, og inneholder kravene til hva SOSI-produkspesifikasjoner skal inneholde, kontrollen som skal gjøres for å få en SOSI-produktspesifikasjon godkjent, og hvordan en SOSI-produktspesifikasjon skal tilgjengeliggjøres.

Sammen med standarden er det laget en egen veileder for SOSI-produktspesifikasjoner: Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner (pdf) 2015.

Veilederen er litt kortere enn standarden og har blant annet et avsnitt som forklarer de enkelte kapitlene i en produktspesifikasjon (avsnitt 4).

Hvis du er usikker på noe av innholdet i produktspesifikasjonen, kan du ta en titt i andre produktspesifikasjoner på Geonorge.no: Liste over ferdigstilte produktspesifikasjoner på Geonorge.no

Dokumentmaler i AsciiDoc for standarder og produktspesifikasjoner

Fra 2023 anbefales det å benytte AsciiDoc til å skrive standarder og produktspesifikasjoner. Til hjelp for å lage standarder og produktspesifikasjoner i AsciiDoc er det laget maler (i en zip-fil) og en enkel veileder for bruk av AsciiDoc.

Disse malene erstatter den gamle word-malen (docx) fra 2018.

UML-modellering

Sentralt i en produktspesifikasjon er informasjonsmodellen. Vi bruker UML og har laget et dokument som beskriver installasjon av programvare for å lage UML-modeller: Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner (html)

Vi har også laget en veileder om UML-modellering: Veileder i å modellere SOSI-produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområde (pdf).

Dette er en løype for å lage informasjonsmodellen i en SOSI-produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2 - Generell objektkatalog.

Innsending

Ferdige produktspesifikasjoner skal sendes til post@norgedigitalt.no for kontroll og tilbakemelding før de kan publiseres.

Konsulentbistand

Følgende systemleverandører tilbyr konsulentbistand til arbeidet med produktspesifikasjoner:

Share