Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

SOSI del 3 - Produktspesifikasjoner

SOSI del 3 er produktspesifikasjoner for kart- og geodata.

Produktspesifikasjonene skal være i henhold til standarden SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0 (pdf).

Liste over alle produktspesifikasjoner og status for disse ligger på Geonorge, inkludert FKB spesifikasjonene.

Om produktspesifikasjoner i geodatasamarbeidet

Forvaltning av data i geodatasamarbeidet baserer seg produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon baserer seg på en objektkatalog definert i SOSI del 2, men vil i tillegg inneholde regler for hvordan objektkatalogen skal brukes i det gjeldende produktet. Oftest vil objektkatalogen i en produktspesifikasjon være en innsnevring av objektkatalogen slik den er definert i SOSI del 2.

I tillegg vil produktspesifikasjonen ofte inneholde en beskrivelse av hvordan data samles inn (en registreringsinstruks) og forvaltes.

Det er dataeierne som er ansvarlig for å utarbeide produktspesifikasjonene.

SOSI standardiserte produktspesifikasjoner

Våren 2019 ble det innført det vi kaller for SOSI standardiserte produktspesifikasjoner. Disse følger reglene i SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0 (pdf), og har i tillegg blitt utarbeidet gjennom en standardiseringsprosess som beskrevet i det styrende dokumentet for standardisering.

Her er en liste med alle standardiserte produktspesifikasjoner som er utarbeidet.

ISO-standarder

Produktspesifikasjonene forholder seg til følgende ISO-standarder:

  • NS-EN ISO 19131:2008 Geografisk informasjon - Produktspesifikasjoner
  • NS-EN ISO 19136:2009 Geografisk informasjon - Geografisk markeringsspråk (GML)
  • NS-EN ISO 19109:2015 Geografisk informasjon - Regler for applikasjonsskjema
Share