Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Standardiseringskomiteen for geomatikk

Standardiseringskomiteen for geomatikk er det formelle beslutningsorgan for standarder og standardiseringsprosesser under SOSI-paraplyen.

Standardisering forutsetter brukermedvirkning. Standardiseringskomiteen for geomatikk skal ha representanter fra sentrale offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, geomatikkbransjen og andre relevante standardiseringsmiljøer.

Standardiseringskomiteen for geomatikk er opprettet for å oppnå en løpende formell kontakt med brukergrupper og fagmiljøer innen geografisk informasjon.

Komiteen ledes og administreres av Standardiseringssekretariatet i Kartverket.

Share