Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Retningslinjer for formater

Her finner du retningslinjer om hvilke formater som brukes for å formidle data som er direkte eller indirekte stedfestet. Dette avhenger av grensesnitt og produksjonsløp.

Valg av formater henger sammen med hvilke grensesnitt som brukes og hvor i produksjonsløypa for stedsrelaterte data vi er. Vi vil her forutsette at:

  1. Dataene er dokumentert i en produktspesifikasjon med en UML-modell.
  2. Produksjon av stedsdata inkluderer en validering mot UML-modeller.
  3. Tjenester og leveranser skjer (om nødvendig ved transformasjon) fra et originalformat.

Les mer i dokumentet Retningslinjer for dataformater ved formidling av stedsdata (pdf)

Se også oversikt over kriterier for vurdering av formater (xlsx). Denne oversikten vil kunne utvides.

Share