Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Pågående høringer om standarder

Ny versjon av Produksjon av basis geodata er på høring fram til 6. januar 2023.

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Pågående standardiseringsprosjekter

Ønsker du å delta i ett eller flere standardiseringsprosjekter, send en e-post til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Share