Disse er kontaktpersoner ved det enkelte fylkeskartkontor:

Kartverket Oslo og Viken: Irén Andersen og Tom Joar Kristiansen

Kartverket Innlandet: Ove Jørgensen

Kartverket Vestfold og Telemark: Leif Knutsen

Kartverket Agder: Karine Gystøl

Kartverket Rogaland: Sigbjørn Wik

Kartverket Vestland: Aase Midgaard Skrede

Kartverket Møre og Romsdal: Kathrin Bögelsack

Kartverket Trøndelag: Synne Rudsar og Lars Ove Lehn

Kartverket Nordland: Anders Westlund

Kartverket Troms og Finnmark: Steinar Vaadal