Kursene har ulike målgrupper og presentasjonsform. Standardiseringssekretariatet holder kurs via Kartverkskolen eller på forespørsel fra kommuner eller andre etater.

Vi kan også formidle kunnskap om SOSI som foredragsholdere på kurs arrangert av andre, på seminarer,konferanser og lignende.

Ta kontakt med Standardiseringssekretariatet@kartverket.no hvis du har spørsmål rundt dette.

Kurs i "Ny generasjon standarder for bygging av geografisk infrastruktur"

Dette kurset har som målsetting å gi en grunnleggende forståelse for de standarder som er viktig i vår nasjonale geografiske infrastruktur, blant annet SOSI 5.0. Kartverket har holdt dette kurset i Trondheim, Oslo og Bergen i 2018. Se opptak og presentasjoner fra kurset på egen side.

Presentasjoner fra SOSI grunnkurs