Før du starter arbeidet med å lage en produktspesifikasjon, bør du lese Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger. Dette dokumentet har som mål å forklare forskjellene mellom en fagområdestandard og en produktspesifikasjon. 

Du bør også gjøre deg kjent med innholdet i standarden:

Dette er en standard i SOSI del 1 og inneholder kravene til hva SOSI-produkspesifikasjoner skal inneholde, kontrollen som skal gjøres for å få en SOSI-produktspesifikasjon godkjent, og hvordan en SOSI-produktspesifikasjon skal tilgjengeliggjøres.

Sammen med standarden er det laget en egen veileder for SOSI-produktspesifikasjoner:

Veilederen er litt kortere enn standarden og har blant annet et avsnitt som forklarer de enkelte kapitlene i en produktspesifikasjon (avsnitt 4).

Til hjelp for arbeidet med produktspesifikasjonsdokumentet har vi laget en mal:

Hvis du er usikker på noe av innholdet i produktspesifikasjonen, kan du ta en titt i andre produktspesifikasjoner på Geonorge.no:

UML-modellering

Sentralt i en produktspesifikasjon er informasjonsmodellen. Vi bruker UML og har laget et dokument som beskriver installasjon av programvare for å lage UML-modeller:

Vi har også laget en veileder om UML-modellering:

Dette er en løype for å lage informasjonsmodellen i en SOSI-produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2.

Innsending

Ferdige produktspesifikasjoner skal sendes til post@norgedigitalt.no for kontroll og tilbakemelding før de kan publiseres.

Konsulentbistand 

Følgende systemleverandører tilbyr konsulentbistand til arbeidet med produktspesifikasjoner: