Skip to content

SOSI

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.

The Norwegian SOSI-standard (general feature catalogue), is finally translated to English (mostly UK english). We still have some names and definitions in Norwegian. Version 4.0

Read more

Her finner du SOSI-standardene i del 2 generell objektkatalog, med tilhørende UML-modeller.

Read more

SOSI del 3 er produktspesifikasjoner for kart- og geodata.

Read more

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge objektkatalogen gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

Read more

Arbeidet med SOSI-standardene er organisert gjennom frivillig deltakelse i referansegrupper eller standardiseringsprosjekter.

Read more

Dette er en "kokebok" for å lage SOSI-produktspesifikasjoner.

Read more

Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI-definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner.

Read more

Kartverket holder jevnlig kurs i SOSI, både praktisk bruk, SOSI-kontroll, GML, UML osv. Kursene har ulike målgrupper og presentasjonsform.

Read more

Her kan du laste ned eldre versjoner av SOSI, fra versjon 2.2 til versjon 3.4.

Read more