Lista er ikkje fullstendig. Andre etatar kan også ha gitt rundskriv om arealplanleggjing.