Skip to content

Pant

Du kan tinglyse et pantedokument, vike prioritet, bytte bank eller slette et pantedokument fra grunnboken. Utleggsforretninger blir tinglyst uten eierens samtykke.

Ved signering av et gjeldsbrev er det vanlig å avtale panterett for det beløpet som skyldes. Du kan tinglyse panterett i fast eiendom eller andel i borettslag ved å fylle ut skjemaet pantedokument.

Read more

Hovedregelen er at den som tinglyser en rettighet først får best prioritet. Pantedokument og andre rettigheter kan vike prioritet til fordel for andre slik at prioritetsrekkefølgen endres.

Read more

Ved bytte av bank er det vanlig å overføre panteretten fra den gamle banken til den nye banken. Dette kalles å refinansiere, og vil i mange tilfeller gi rett på lavere tinglysingsgebyr.

Read more

For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon bør det originale dokumentet sendes inn i posten, sammen med et slettekrav som er signert av panthaveren.

Read more

Tinglyste utleggsforretninger skal som hovedregel slettes av panthaveren, det vil si saksøker eller prosessfullmektig. Slettemelding kan sendes via post eller elektronisk tinglysing.

Read more

Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse. Pantedokumenter foreldes normalt 30 år etter tinglysing, og utlegg 5 år etter tinglysing.

Read more