Skip to content

Signatur, fullmakt og vitner

Et fysisk dokument kan bare tinglyses når det er underskrevet av den registrerte eieren av eiendommen. Fullmakter godtas. Ofte må også andre signere, som vitne, rettighetshaver eller verge. Innsending og signering av elektroniske dokumenter krever egen brukeravtale og teknisk tilrettelegging.

Når et dokument skal tinglyses må den personen som har grunnbokshjemmel til eiendommen signere dokumentet for hånd. Hvis det er tinglyst en urådighet må også rettighetshaveren samtykke.

Read more

Et selskap, en forening eller en annen juridisk enhet, blir som hovedregel representert av styret eller en signaturberettiget. Disse signerer på dokumenter som skal tinglyses.

Read more

Når du ikke kan signere et dokument selv, kan du gi en fullmakt til en annen person. Fullmakten må være tydelig på hvilke handlinger den gjelder, og må i mange tilfeller også være bevitnet.

Read more

Når du fyller ut et skjøte for å tinglyse en ny eier, eller skal tinglyse et pantedokument, må vitner skrive under på dokumentet. Hvis du bruker en fullmakt, må også denne bevitnes.

Read more

Profesjonelle brukere som har tegnet egen brukeravtale kan sende inn elektronisk signerte dokumenter. Dokumentene kan bare sendes inn via løsning for elektronisk tinglysing.

Read more