Driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene kan du se her.

DatoKl.Driftsmeldinger
    Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

Kartverkets matrikkelklient
Kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok har en planlagt gjennomføringsperiode fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020. Hvis ikke uforutsette hendelser inntreffer, vil Kartverkets matrikkelklient være åpen for matrikkelføring fra første virkedag i januar. Dersom din kommune planlegger å bruke Kartverkets matrikkelklient en periode etter nyttår, anbefaler vi at den lastes ned allerede nå. Dette for å unngå utfordringer knyttet til installasjon av programvaren, mulige hindringer på grunn av brannmur eller lignende.
Veiledningen om hvordan Kartverkets matrikkelklient lastes ned og installeres er tilgjengelig på Kartverkets nettsider: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Brukerstotte-for-matrikkelen/nedlast-matrikkelklient/

Ekstra ressurser på matrikkelhjelp
Matrikkelhjelp (matrikkelhjelp@kartverket.no) har forberedt seg på ekstra veiledning og hjelp i tiden framover. Ta kontakt dersom det er spørsmål, eller behov for bistand.

28.11.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 28/11-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 28.11.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no, SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no og kommunendring (Marty) https://ke.matrikkel.no/matrikkel vil kunne være ustabile en periode etter kl 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok. Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no, https://betatest.grunnbok.no/grunnbok og https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/ tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Med hilsen Applikasjonsdrift
21.11->
22.11.2019
  Matrikkelhjelp-telefonen ubetjent torsdag og fredag denne uken.

Matrikkelhjelp-telefonen er ikke betjent torsdag 21. november eller fredag 22. november. Er det spørsmål i forbindelse med matrikkelføring, så send e-post til matrikkelhjelp@kartverket.no. Disse vil bli besvart så snart vi er tilgjengelige.
31.10.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 31/10-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 31.10.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no, SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no og kommunendring (Marty) https://ke.matrikkel.no/matrikkel vil kunne være ustabile en periode etter kl 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no, https://betatest.grunnbok.no/grunnbok og https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Med hilsen Applikasjonsdrift
23.10.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkelen onsdag kveld 23/10-2019 kl. 18:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.15.3 onsdag 23/10-2019 kl. 18:00. Versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger. Se release notes på https://www.test.matrikkel.no etter oppgradering for full liste av endringer gjort i denne versjonen.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00. Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16:00.

Med hilsen Kartverket
26.09.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 26/9-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 26.09.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

19.09.2019 18:00 Matrikkel nede i kveld og natt - Kretsinnlesing torsdag kveld 19/9 kl 18:00

Oppdatert 19/9: Grunnet postkretsinnlesingen i kveld ser vi oss nødt til å sperre for oppdateringer i matrikkelen frem til i morgen tidlig. Vi vil stoppe oppdatering fra kl. 18, systemene skal være oppe som normalt fra kl. 07.

 

Grunnet den kommende kommune- og regionsreformen og Marty-løsningen fremskynder vi den årlige store oppdaterings av postnummerområder til kveld torsdag 19/9.

Det blir i tillegg kjørt inn skolekretsfil for 5021 Oppdal. Forventet omfang vil være endring av mellom 20.000-30.000 adresser.

Med hilsen Applikasjonsdrift Statens Kartverk

29.08.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 29/8-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 29.08.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.
Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

31.07.2019 18:00 Varsel om nedetid og konfigurasjonsendring

Onsdag 31.07.2019 vil vi grunnet vedlikehold få noe nedetid for matrikkelen. Arbeidet for produksjon vil begynne kl. 18:00 og er forventet å være ferdig i løpet av to timer.

Tidligere har vi varslet at vi ville kreve TLSv1.2 fra og med 30.06. Grunnet ferietider ble det besluttet å avvente med å innføre dette, men etter nevnte vedlikehold vil det være aktivert.

Vi begynner vedlikehold på Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) og Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) fra kl. 15:00.

Spørsmål eller kommentarer tas mot via vår Jira: https://jira.statkart.no.

Med hilsen, Applikasjonsdrift - Kartverket
27.06.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27. juni 2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 27.06.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden. Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00. Dette gjelder endepunkt:
https://www.grunnbok.no/grunnbok. Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.
22.06.2019 09:00 Info om kort stopp av Matrikkelen i helgen

Det har oppstått et behov for ekstraordinær patching av systemene som vil bli avsluttet i løpet av helgen. Dette medfører en stopp i tjenestene på inntil ti minutter. Antatt tidspunkt lørdag morgen 09:00.

Gjelder både Matrikkelen, Norge Digital og SeEiendom.

13.06.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.15.2 torsdag 13/06-2019 kl. 18:00. Versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger. Se release notes på https://www.test.matrikkel.no etter oppgradering for full liste av endringer gjort i denne versjonen.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

I forbindelse med oppgradering av Matrikkel i vil det på landsbasis bli generert omtrent 115.000 endringer på veger.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16:00.

05.06.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til v3.15.1, onsdag 05/06-2019 kl. 18:00.
Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 16:00.

29.05.2019 14:30 Liten stopp for matrikkelen kl. 14:30 grunnet gjeninnføring av TLS v1 og v1.1

I forbindelse med utrulling av versjon 3.15.0 av Matrikkelen fjernet vi muligheten til å benytte de gamle krypteringsprotokollene TLS 1.0 og 1.1. Det viser seg at noen av brukerne av Matrikkelens API-er fortsatt, etter tidlig og god informasjon, ikke støtter denne innskrenkingen. Fram til 30.06.2019 åpnes det opp for bruk av TLS 1.0 og 1.1 igjen. 

Klokken 14:30 i dag 29.05 blir det noen få minutter nedetid på tjenester for www.matrikkel.no og www.nd.matrikkel.no mens vi skrur på igjen mulighet for bruk av de gamle krypteringsprotokollene.

28.05.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til v3.15.0, tirsdag 28/05-2019 kl. 18:00.

Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser da vi også skal gjøre vedlikehold på databasene, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00.

Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 16:00.

Som tidligere varslet kommer vil til å fjerne støtte for bruk av de gamle krypteringsalgoritmene TLS 1.0 og TLS 1.1. Man må nå over på TLS 1.2 hvis man benytter seg av de gamle algoritmene. Mer informasjon om hvilke feilmeldinger man kan få dersom man bruker de gamle algoritmene er tilgjengelig i Kartverkets JIRA på saken https://jira.statkart.no/browse/API-2669. Hvis overgangen skaper feilsituasjoner som er vanskelige å komme rundt for brukere av Matrikkelens API-er er det bare å ta kontakt med oss gjennom JIRA så skal vi se om det er noe vi kan hjelpe med i oppgraderingsløpet.

23.05.2019 16.00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 23. mai 2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 23.05.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Vedlikeholdskvelden er framskyndet med en uke på grunn av Kristi himmelfartsdag neste torsdag.

Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00. Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode. Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden. Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

06.05.2019 19:00-20:30 Det er planlagt arbeid på Matrikkel produksjon mandag 06. mai kl 19:00 - 20:30

Det forventes bare korte brudd på tjenestene i perioden arbeidet pågår. Arbeidet omfatter både www.matrikkel.no, www.nd.matrikkel.no og seeiendom.kartverket.no.

Kartverket beklager de eventuelle ulempene arbeidet medfører.
21.03.2019 15.40 Kortere nedetid på oppdatering av matrikkelen i kveld, torsdag 21.03.2019 kl. 20:00.

I kveld, 21.03.2019, vil oppdatering av matrikkelen være utilgjengelig fra klokken 20:00. Planen er at nedetiden vil være rundt 30 minutter.

Oppdatering må tas ned for å gjøre endringer som forbedrer feilmeldinger for brukere av eksterne oppdateringsklienter. Dette er en følge av en oppgradering vi gjorde i helgen. Etter endringene vi gjør i kveld skal eksterne oppdateringsklienter fungere som før.

12.03.2019 13.00 Oppgradering av Matrikkelen til versjon 3.14, nedetid og endringer i tillatte protokoller

Helgen 15. - 17. mars skal Matrikkelen oppgraderes til versjon 3.14. I den forbindelse kreves det en del nedetid på oppdatering, og i tillegg noen få timer for innsyn.

Fra fredag 15. mars klokken 18:00 vil vi stoppe for oppdatering av matrikkeldata. Dette vil være oppe igjen før klokken 07:00 mandag 18. mars.

På lørdag 16. mars vil vi måtte ha noe nedetid også på innsyn og endringslogg. Målet er at dette blir begrenset til to timer på formiddagen, med forbehold om at oppgraderingsarbeidet kan ta litt lengre tid. Start for nedetid er beregnet til ca. kl. 11:00.

Som et ledd i oppgraderingen skal vi ta inn en ny versjon av applikasjonstjenerne som matrikkelen kjører på. Den nye versjonen har ikke som standard støtte for Transport Layer Security (TLS) v1.0, men basert på tilbakemeldinger vil vi aktivere dette. I tillegg har Kartverket bestemt at man ikke skal støtte TLS v1.1, noe vi vil håndheve snarlig. Vi har opprettet en Jira-sak for denne endringen, https://jira.statkart.no/browse/API-2669. Dersom denne endringen skaper feil for brukere av våre API-er er det viktig at vi får beskjed om dette så fort som mulig. Det beste er gjennom kommentarer på Jira-saken.

25.02.2019 14.30 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 28. februar

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 28.02.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18.00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18.00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://mastertest.grunnbok.no/grunnbok/ tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

22.02.2019 09.30 Kortere nedetid på Matrikkel testsystemer i dag 22. februar

Fra kl. 11.00 i dag og ca. en time fremover vil de eksterne testsystemene for Matrikkel være nede for vedlikehold.

Dette gjelder følgende fire systemer:
https://www.test.matrikkel.no/matrikkel
https://www.test.matrikkel.no:7002/matrikkel
https://www.test.matrikkel.no:7004/matrikkel
https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel

19.02.2019 16.30 Ny produksjonssettingsdato for versjon 3.14

Utfordringer rundt testing av versjon 3.14 og oppsett av nytt produksjonsmiljø for denne versjonen, fører til at produksjonssettingsdato må forskyves. Ny produksjonssettingsdato for versjon 3.14 blir nå helgen 15. til 17. mars.

I forbindelse med oppgraderingen har vi tidligere meldt at krypteringsprotokollene TLS 1.0 og TLS 1.1 ikke lengre vil være tilgjengelig for kommunikasjon med matrikkelen. Denne endringen er utsatt etter tilbakemeldinger fra brukere av våre API-er. Utfasingen av de gamle krypteringsprotokollene vil skje på et senere tidspunkt i år.

15.02.2019 12.30 Oppgradering av Matrikkelen til versjon 3.14, nedetid og endringer i tillatte protokoller

Helgen 22. - 24. februar skal Matrikkelen oppgraderes til versjon 3.14. I den forbindelse kreves det en del nedetid på oppdatering, og i tillegg noen få timer for innsyn.

Fra fredag 22. februar klokken 18:00 vil vi stoppe for oppdatering av matrikkeldata. Dette vil være oppe igjen før klokken 07:00 mandag 25. februar.

På lørdag 23. februar vil vi måtte ha noe nedetid også på innsyn og endringslogg. Målet er at dette blir begrenset til to timer på formiddagen, med forbehold om at oppgraderingsarbeidet kan ta litt lengre tid.

Som et ledd i oppgraderingen skal vi ta inn en ny versjon av applikasjonstjenerne som matrikkelen kjører på. Den nye versjonen har ikke som standard støtte for Transport Layer Security (TLS) v1.0. I tillegg har Kartverket bestemt at man ikke skal støtte TLS v1.1, noe vi vil håndheve snart. Vi har opprettet en Jira-sak for denne endringen, https://jira.statkart.no/browse/API-2669. Dersom denne endringen skaper feil for brukere av våre API-er er det viktig at vi får beskjed om dette så fort som mulig. Det beste er gjennom kommentarer på Jira-saken.

28.01.2019 14.45 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 31.01.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet https://etgltest.grunnbok.no og https://mastertest.grunnbok.no/grunnbok/ tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

22.01.2019 10.00 Oppgradering av Matrikkel, 22. januar kl. 19.00

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.13.10, i kveld tirsdag 22. januar kl. 19:00. Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 18:00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 18:00.

06.12.2018 10.40 Oppgradering av Matrikkel, 6. desember kl. 18.00

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.13.8, i kveld torsdag 6. desember kl. 18.00. Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 15.00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 15.00.

27.11.2018 08.15 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 29.11.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no og http://mastertest.grunnbok.no/grunnbok/ tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

26.10.2018 08.15 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.13.4, fredag 26/10-2018 kl. 18:00. Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 15:00. Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 15:00.

23.10.2018 09.10 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 25.10.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no og http://mastertest.grunnbok.no/grunnbok/ tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

17.10.2018 09.15 Kartverkets matrikkelklient – informasjon fra Kartverket

Det blir slutt på gratis sikkerhetsoppdateringer på Java 8 fra januar 2019. Endringene fra Oracle medfører at brukere av Kartverkets matrikkelklient må sørge for egne sikkerhetsoppdateringer på Java 8, inntil en ny matrikkelklient foreligger i løpet av 2019.

Fra januar 2019 har Oracle besluttet å ikke lenger gi ut gratis sikkerhetsoppdateringer på Java 8, som er det systemet Kartverkets matrikkelklient kjører på i dag.

Endrer matrikkelklienten
Kartverket jobber med å endre matrikkelklienten for å unngå at brukere må ha en lokal Java-installasjon. Fram til dette er på plass må brukerne selv sørge for å ha rettigheter til å få sikkerhetsoppdateringer fra Oracle. Kartverket planlegger å gjøre de endringene i matrikkelklienten som skal til for å løse dette i løpet av 2019.  Det betyr at matrikkelklienten neste år fortsatt vil kjøre på denne versjonen av Java. Derfor er det viktig at alle brukere selv kan få lastet ned og installert disse sikkerhetsoppdateringene.

Sjekk egne Java-lisenser
Organisasjoner som har lisens på produkter som krever Java kan allerede ha de påkrevde lisensene for å få tak i sikkerhetsoppdateringene. Kartverket ber dere derfor ta kontakt med IT- ansvarlig i egen organisasjon for å avklare om dere har lisensen kalt "Java SE subscription" allerede, enten direkte eller gjennom andre produkter. Dersom dette ikke er tilfellet må lisensen kjøpes inn.

Viktig med sikkerhetsoppdateringer
I en tid da det er viktigere med IT-sikkerhet enn noen gang, er det viktig for Kartverket at brukerne er beskyttet gjennom å ha de nyeste sikkerhetsoppdateringene. Kartverket ønsker å jobbe sammen med dere for å nå dette målet også i 2019.

Kontaktinformasjon
Dersom din arbeidsplass ikke har andre Java-installasjoner enn for Kartverkets matrikkelklient, eller ikke har kompetanse på dette feltet ber vi deg å ta kontakt med Kartverket for nærmere informasjon og hjelp. Matrikkelhjelp - Kartverket matrikkelhjelp@kartverket.no  telefon: 32 11 81 70

15.10.2018 11.20 Matrikkelen versjon 3.13

I forbindelse med utlegging av versjon 3.13.0 av matrikkelen ble det kjørt en oppdatering av krets som kan føre til stopp i endringsloggklienter som henter ut alle objekttyper for hele landet. Siste endring før kjøring av kretspatchen var 184997925 og siste endring er 185053565. Hvis en endringsloggklient ikke har lest nye endringer etter helgen kan det være brukere bør sette siste endringsnummer til det siste tallet angitt. I blant disse endringene var det også en insert av en ny kretstype, Svalbardområde. Hvis dere vil ha endringen for denne er det endringen med endringsnummer 185053277.

Det har blitt oppdaget noen få feil i 3.13.0 versjonen. Disse er under utbedring nå og vil forhåpentligvis bli fikset i løpet av dagen (mandag 15.10). Dette går stort sett på rettigheter for brukere og kan gi feil ved bruk av nedlastningservice og bestilling av rapporter i rapportservice. Vi har også sett noen feil i uthenting av objekter i endringsloggen når man angir identer som ikke eksisterer. Dette blir også fikset.

En uheldig konsekvens av oppgraderingen har ført til at Prodtest https://www.test.matrikkel.no:443 er for tiden utilgjengelig, vi jobber med saken.

09.10.2018 12.30 Matrikkelen versjon 3.13

Helgen 12.-14. oktober 2018 legger vi ut versjon 3.13.0 av Matrikkelen. Vi har tidligere informert ut at den inneholder noen ikke kompatible endringer, se info med skravert tekst.

3.13.0.88893 er nå ute på testserver og kan testes på https://www.test.matrikkel.no:7002/matrikkel

Under arbeid med å implementere nye oppdateringstjenester til versjon 3.13 i det nye MatrikkelAPIet, er det tatt en gjennomgang av eksisterende innsynstjenester som ble sluppet i versjon 3.10. Det er på bakgrunn av dette kommet frem noen feil og mangler som vi ønsker å rette til neste versjon. Noen av endringene vi ønsker å gjøre er ikke bakoverkompatible, og vi trenger derfor tilbakemelding fra eksterne brukere av APIet om dette lar seg gjennomføre uten for store vanskeligheter for dere. Under følger en forklaring på endringer/rettelser.

Ikke-kompatible API endringer:

  1. I adresse-skjemaet er elementet Adressemerkebestilling modellert feil. Den manglet feltene fra basistypen MatrikkelBubbleObject som er id og metadata. I tillegg var feltene satt til å være maxOccurs=unbounded i stedet for default verdi=1.
  2. I matrikkelenhet-skjemaet har elementet Teig fått endret navn på feltet teigarealmerknad til teigarealmerknadIds. Dette for at det skal passe inn med resten av modellen. Feltet inneholder en liste med id’er og ikke selve kodene.
  3. Noen elementer av typen MatrikkelComponentWithHistory manglet feltet id. Dette gjelder for elementene Ajourforing, Endringsvurdering, Fotohenvisning og SefrakReferanse i sefrak-skjemaet og for elementet BrukerHistorikk i bruker-skjemaet. Vi ser på muligheten for å gjøre denne endringen bakoverkompatibel, men kan ikke love dette på nåværende tidspunkt.
  4. I geometri-skjemaet har elementet Ring blitt endret fra å ha en PositionList til en PointList. Dette for å skille bedre mellom domenespesifikke objekter og rene geometrielementer. Dette vil påvirke SelectionPolygon og geometrien til krets da disse inneholder polygoner som er bygget opp av elementet Ring.
  5. Vi har gjort en funksjonell endring på spørretjenester. Før fikk man feil på entallsspørringer dersom søket ikke ga tilslag, men nå vil man i stedet få tilbake en tom liste. Dette fordi vi ikke anser dette for en feilsituasjon og fordi det vil bli enklere å forholde seg til tjenestene på denne måten. For flertallssporringer endres svaret fra null til tom liste når det ikke er tilslag. For eksempel vil findSeksjonerForMatrikkelenhet returnere en tom liste hvis matrikkelenheten som input ikke har noen seksjoner knyttet til seg. For findSeksjonerForMatrikkelenheter vil den returnere et map med matrikkelenhetId som nøkkel og en tom liste som verdi for de matrikkelenhetene som ikke har seksjoner tilknyttet.

Andre endringer:

  1. I geometri-skjemaet har elementet AnleggsprojeksjonsBoundary har fått minoccurs=0 for id. Dette tilsvarende likt Boundary.
  2. I matrikkelenhetKoder-skjemaet er elementene ForretningsklasseKode og ForretningsklasseKodeId fjernet ifra modellen. Disse ble ikke referert til av andre elementer.
  3. Ny tjeneste for spørringer mot bruksenhet; BruksenhetService.
  4. I basistyper-skjemaet har elementene MatrikkelComponentWithHistory og MatrikkelBubbleObjectWithHistory begge fått nillable felter for oppdateringsdato og oppdatertAv.

 

27.09.2018 12.15 Utsettelse av produksjonssetting Matrikkelen versjon 3.13

Vi ser oss nødt til å utsette produksjonssettingen av versjon 3.13 i to uker. Utleggelse vil da bli i 12.-14. oktober. Årsaken til dette er at en av våre samarbeidspartnere har funnet feil i oppdateringAPI_v3 og endringsloggAPI_v3 og vi utsetter derfor produksjonssetting av 3.13 for å sikre kvaliteten på tjenestene våre samt gi våre samarbeidspartnere ekstra tid til kvalitetssikring.

Vi beklager de utfordringer det medfører for andre systemer som selv hadde tenkt å legge ut en ny versjon samtidig.
 

28.06.2018 13.40 Ny dato for produksjonssetting av matrikkelen 3.13

Arbeidet med nytt API og innføring av nytt rammeverk har vært av større omfang enn vi har klart å forutse. Versjon 3.13 av Matrikkelen er derfor igjen utsatt. Ny dato for produksjonssetting av 3.13 er satt til helgen 28.09-30.09 2018. Dette medfører at versjon 3.14, som var planlagt 16.oktober 2018, først kommer 19.februar 2019.

Systemforvaltning matrikkel 2018/ 2019
System Versjon Prioriterings-møte Spesifiserings-frist Kodefrys Betatest Release
Matrikkel 3.13 21. mars
  2017
29. august
  2017
15.august
  2018
25.august
  2018
28.-30.september 2018
Matrikkel 3.14 24. april
  2018
31. august
  2018
11.januar 2019 21.januar
  2018
19.februar
  2019
Matrikkel 3.15 22. august
  2018
16. desember
  2018
21. april
  2019
2. mai
  2019
30. mai
  2019

 

28.06.2018 13.05 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 28.06.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.

Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder endepunkt:

https://www.grunnbok.no/grunnbok

Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

29.05.2018 12.45 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 31.05.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.
Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

23.05.2018 14.00 Innføring av tidsintervall for uttak av grunnboksutskrift for forretninger som er elektronisk tinglyst via matrikkelen

Frem til 8.mai 2018 har det vært mulig å ta ut grunnboksutskrift for alle forretninger som er tinglyst elektronisk via matrikkelen. Denne muligheten finnes i Aktivitetslisten og i brukstilfellet Endre forretningsdata i matrikkelen. Dette vil fortsatt være mulig etter 8.mai 2018 men muligheten vil kun vare i 7 dager etter tinglysing. Etter 7 dager vil det kun komme en dialogboks uten innhold.

Årsaken til et begrenset tidsintervall for uttak av grunnboksutskrift for forretninger, er utfordring i forhold til skjermede personer (personer med skjermet adresse). Grunnboksutskriftene som genereres for forretningene er fra dagen forretningen ble tinglyst. Dersom en person får skjermet adresse etter tinglysingsdatoen vil en grunnboksutskrift fra før en person har fått skjermet adresse fortsatt vise adressen personen hadde ved tinglysingstidspunktet.

23.04.2018 15.00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 26.04.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

23.04.2018 14.40 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.12.3, tirsdag 24.04.2018 kl. 18.00.

Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 15.00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 15.00.

    Endringer versjonsplan for matrikkelen for 2018 og 2019

Det vil i 2018 og 2019 bli bare to versjoner av matrikkelen. Nytt matrikkelApi og fremskyndet oppgradering av database på grunn av sikkerhet, gjør at vi må slå sammen de to første versjonene i 2018. Versjon 3.13 kommer derfor 6.august 2018. For versjonen i oktober må vi ta hensyn til kommunereform og siste frist for den siste versjonen er derfor 16.oktober 2018. I  2019 vil det ikke komme ny versjon av matrikkelen på høsten. Da vil begge versjonene komme før sommeren. En i februar og en i mai.

Matrikkelversjoner 2018/2019


Versjon

Prioriterings-møte

Spesifiserings-frist

Kodefrys

Betatest

Release

3.13

21. mars 2017

29. august
2017

1. juni 2018

14.mai
2018*

6. august 2018

3.14

31.november 2017

16.mai
2018

31.august 2018

10.september 2018

16.oktober 2018

3.15

21. mars 2018

24. august
2018

11.januar 2019

21. januar 2019

19.februar 2019

3.16

22. august
2018

16.februar
2019

21. april 2019

2. mai
2019

30. mai
2019

*Betatest vil bli tilgjengelig før kodefrys til versjon 3.13.

Vi har valgt å gjøre dette for at Posten og Folkeregisteret skal ha mulighet til å teste ny tjeneste for å hente bruksenheter direkte. Posten og Folkeregisteret skal bruke denne tjenesten for å utvikle en applikasjon for flyttemelding.