Skip to content

Matrikkelhjelp

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte, og informasjon om tilgang til matrikkeldata.

Alle som fører i matrikkelen kan kontakte matrikkelhjelp for å få veiledning ved matrikkelspørsmål.

Read more

Innlogging til Kartverkets matrikkelklient og kommunenes testserver. Her finnes også systemspesifikasjonen.

Read more

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her.

Read more

Matrikkelklienten er en lokal applikasjon som blir installert automatisk ved første gangs start.

Read more

Fyll ut og send inn skjema for tilgang til matrikkelinformasjon som part i Norge digitalt-samarbeidet.

Read more

Fremgangsmåte for å endre bakgrunnskart i Kartverkets matrikkelklient.

Read more