Det årlige eiendomsrettsseminaret har etablert seg som et viktig faglig møtepunkt innen eiendomsfaget i Norge. I to dager samles advokater, kommunale ansatte, bankjurister, eiendomsmeglere og mange fra Kartverket på Sundvolden for spennende foredrag og sosialt samvær. Blant de faste deltakerne finner vi Thor Falkanger, professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han setter stor pris på seminaret.

- Det har vært vellykket utvalg av tema, og man lærer noe hele tiden. Foredragene setter i gang tanker, og det er morsomt at man kan bidra om man føler man kan.

Samler fagmiljøet

Falkanger forteller at seminaret samler folk fra mange kanter av landet og man kan møtes rundt forskjellige erfaringer og problemstillinger. Falkanger roser også turen til Sørsetra onsdag ettermiddag.

- Det var en fantastisk tur, og på toppen fikk vi rømmegrøt med alt som hører til, forteller han.

Advokat Borgar Høgtveit Berg er etter hvert blitt fast inventar på eiendomsrettsseminaret hvor han både deltar og holder foredrag.

- Det er en veldig hyggelig samling hvor jeg møter gode kollegaer og folk fra mange forskjellige fagmiljø. I år er det mange spennende foredrag som går i randsone rundt det jeg driver med.

Berg holdt i år to sesjoner, en kalt «Kva er poenget med å tinglyse?» samt «Statens ansvar for tinglysningsfeil» som han startet med følgende uttalelse:

- Det er vel ikke helt greit å omtale tinglysing og feil i løvens hule, spøkte han og serverte et foredrag som både fremkalte latter og spørsmål.

Rom for faglig diskusjon

Det var god stemning og rom for faglige diskusjoner i forbindelse med foredragene. Selv med 250 mennesker i den store salen var stemningen intim og samtalen rundt de forskjellige temaene kom fort i gang.  Foredragsholder Eivind Hasseldokk Ramsjord roste arrangementet:

- Det har virkelig vært et godt program, og gode diskusjoner inne i mellom foredragene.

Juridisk tjeneste står for organiseringen av eiendomsrettsseminaret, med bistand fra Kartverksskolen. Haldis Framstad Skaare leder arrangementskomiteen, som jobber iherdig med program og innhold fra januar til september. Jens Christian Leonthin, leder for juridisk tjeneste, roser arrangementskomiteen for deres arbeid:

- Vi har en fantastisk arrangementskomité som sørger for at vi hvert år har et faglig program som trekker folk til Kartverket.

- Vi håper deltagerne får økt kunnskap om tinglysing og Kartverket, og også generell lærdom innen eiendomsrett og tingsrett, forteller Framstad Skaare.

Aktuelle problemstillinger

Programmet blir satt sammen ut fra aktuelle problemstillinger og interessefelt. Etter foredraget «I hvilke tilfeller kan det opprettes anleggseiendom?» med Dag Høgvard fra planavdelingen i KMD, benyttet mange seg av muligheten til å stille spørsmål rundt spesifikke situasjoner.

- Dette området reiser mange spørsmål og er en viktig problemstilling, uttalte Leonthin.

Allerede nå tar arrangementskomiteen imot innspill til neste års seminar.

 

Faglige presentasjoner fra seminaret

Realisasjon av legalpant og pålegg om sal i burettslag og seksjonssameiger (PDF)
Foredragsholder: Professor Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo

Omdanning av eiendom. Matrikulære og tinglysingsmessige utfordringer
Del I: Matrikkel og tinglysing (PDF)
Foredragsholder: Registerfører Einar Nordengen, Kartverket
Del II: Erfaringer fra kompliserte prosjekt (PDF)
Foredragsholder: Ph.D. Eivind Hasseldokk Ramsjord, Ramsjord AS

Gjennomgang av lagmannsrettens avgjørelser i tinglysingssaker (PDF)
Foredragsholder: Registerfører Hugo Torgersen, Kartverket

Kva er poenget med å tinglyse? (PDF)
Foredragsholder: Advokat Borgar Høgetveit Berg, Advokatfirmaet Thommessen

Statens ansvar for tinglysingsfeil (PDF)
Foredragsholder: Advokat Borgar Høgetveit Berg, Advokatfirmaet Thommessen

I hvilke tilfeller kan det opprettes anleggseiendom? (PDF)
Foredragsholder: Fagdirektør Dag Høgvard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tinglysing og vergemål (PDF)
Foredragsholder: Vibeke Morken, Statens sivilrettsforvaltning

Dokumentavgift ved oppløsning av sameie (PDF)
Foredragsholder: Registerfører Haldis Framstad Skaare, Kartverket