Som tidligere år var programmet satt sammen av et utvalg av presentasjoner fra interne og eksterne foredragsholdere. Utgangspunktet for utvalget av temaer er dagsaktuelle problemstillinger Kartverket og brukerne av våre tjeneste møter i sitt daglige arbeid.

Engasjement

Det ble totalt avholdt ti foredrag. Vi takker deltakerne for spørsmål og konstruktive tilbakemeldinger under foredragene. Tinglysingen vil ta dette med oss inn i vårt videre arbeid. Engasjementet og spørsmålene fra salen var særlig stor under presentasjonen av de praktiske foredragene om realkobling i fast eiendom og beregning av dokumentavgift for anleggseiendom.

Sosialt

Det sosiale er også i fokus under eiendomsrettseminaret. Før felles middag gikk året utflukt til Stein gård på Ringerike. De fremmøte fikk der ta del i et innholdsrikt kåseri i historiske omgivelser. Felles middag på kvelden ble servert med lokal mat. Underholdningen fra scenene ble i år gitt av Haug og Haugen, som sto for Statsbyråkratisk lunefull underholdning som ga en real treningsøkt for lattermusklene!

Faglige presentasjoner fra seminaret

Beregning av dokumentavgift for anleggseiendom (PDF)
Foredragsholder: Seniorskattejuristene Marianne Holmen Banken og Linn Murem Humerfelt, Skatteetaten

Konsesjon ved fallrettigheter (PDF)
Foredragsholder: Avdelingsdirektør Trond Ulven Ingvaldsen, Olje- og energidepartementet

Sletting av gamle rettigheter fra grunnboka - med vekt på strøkservitutter (PDF)
Foredragsholder: Registerfører Anne Ingeborg Sogn Øiom, Kartverket

To "klassikarar" i ny form etter innføringa av elektronisk tinglysing (PDF)
Foredragsholder: Høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg

Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker (PDF)
Foredragsholder: Registerførerne Hanna Jetlund Løvaas og Karen Kavli Setnes, Kartverket

Realkobling i fast eiendom (PDF)
Foredragsholdere: Advokat/partner Erlend Haaskjold, Arntzen de Besche 

Muligheter og utfordringer når bygg er fredet eller vernet (PDF)
Foredragsholder: Førstelektor Thorunn Falkanger, Handelshøyskolen BI

Dokumentavgift - hvilke typetilfeller godtar vi som inkurie? (PDF)
Foredragsholdere: Registerfører Ola Høydal, Kartverket