Skip to content

Rundskriv for Tinglysingen

12.5 Hjemmelsforhold i seksjonert eiendom

Problemstilling nr. 1

Kan et sameie stå som hjemmelshaver til en seksjon?

Det følger av eierseksjonsloven § 19 andre ledd at et sameie som er registrert i Foretaksregisteret, kan registreres som hjemmelshaver til et realregistrert formuesgode, for eksempel grunneiendom, seksjon eller anleggseiendom.
 

To top