Hvordan bestemmes gebyret

Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift. Plikten til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b og borettslagsloven § 6-16. Størrelsen på gebyret er fastsatt i en felles forskrift med hjemmel i de samme bestemmelsene. Fra 1. januar 2020 ble det alminnelige tinglysingsgebyret differensiert mellom papirbasert innsending og elektronisk innsending. Gebyret for tinglysing i fast eiendom for papirbasert innsending er 585 kroner, og 540 kroner for elektronisk innsending. For tinglysing i borettslagsandeler er tinglysingsgebyret for papirbasert innsending 480 kroner, og 440 kroner for elektronisk innsending.

Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken m.m.

 

Prisliste for gebyr ved tinglysing

Fast eiendom

Papirbasert innsending

Elektronisk innsending
Tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, ektepakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv. 585 kr 540 kr
Refinansiering (innenfor samme låneramme, samme pantsetter og samme panteobjekt). 200 kr 200 kr
Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten. 7032 kr -
Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, utleggsforretning og andre tvangsforretninger, sammenslåing av eiendommer m.v. 0 kr 0 kr

Borettslagsandeler

Papirbasert innsending

Elektronisk innsending

Overføring av andel i borettslag, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, mv. 480 kr 440 kr
Tinglysing av nytt borettslag. 4300 kr -
Etterfølgende tinglysing av nye andeler i et borettslag og deling av borettslagsandeler. 430 kr -
Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten. 7032 kr -
Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, utleggsforretning og andre tvangsforretninger, sammenslåing av borettslagsandeler mv. 0 kr 0 kr

Bestillinger

Pris

 
Bekreftet grunnboksutskrift, fast eiendom eller borettslagsandel 172 kr  
Historisk grunnboksutskrift, fast eiendom eller borettslagsandel 40 kr  
Kopi av tinglyst dokument, fast eiendom eller borettslagsandel 172 kr  
Kopi av grunnboksblad fra gammel manuell grunnbok, fast eiendom 172 kr  

 

Dokumentavgift

Ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom må du som hovedregel betale 2,5 % av eiendommens markedsverdi i dokumentavgift. Dette kommer i tillegg til tinglysingsgebyret. Det finnes imidlertid flere fritakgrunner som gjør at noen slipper dokumentavgiften.

Les mer om dokumentavgift.

Betaling

Den som sender dokumentene inn til tinglysing får tilsendt en faktura etter at tinglysingen er gjennomført. Betalingsfristen er 14 dager. Vi tilbyr også avtale om elektronisk faktura for profesjonelle brukere.

Les mer om hvem som får fakturaen.