Skip to content

Elektronisk tinglysing

Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing kan registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken.

Alle virksomheter som ønsker å knytte seg til Kartverkets system for elektronisk tinglysing må tegne avtale om tilgang og bruk av systemet.

Read more

Virksomheter med brukeravtale om elektronisk tinglysing kan registrere fullmaktsforhold i Kartverkets fullmaktsregister.

Read more

Systemet for elektronisk tinglysing bygger på et nytt Web Service basert API for elektronisk innsending av dokumenter for tinglysing. Teknisk dokumentasjon og statusoppdateringer.

Read more

Ny versjon av tinglysingssystemet Elida blir produksjonssatt 14. mai 2019. Versjonen inneholder forbedret validering av elektroniske innsendinger, feilrettinger og andre forbedringer.

Read more

Alle tinglyste dokumenter blir returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften er utformet med en sammenstilling av alle tinglyste heftelser på eiendommen.

Read more