Skip to content

Partsliste ved oppmåling - Bokmål

Partslisten brukes ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretningen. Listen angir om man er registrert eier eller stedfortreder. Landmåler beholder originalen og oppdaterer den fortløpende.

Download form